IMG_7223

Nedräkning till Sagittarius 2012, Jörgen Danielsson, ordförande i GAF, Grönhögens Astronomiska föring och ställföreträdande borgchef Gabriella Johansson framför muren till borgen, men stjärnträffen äger rum en kilometer därifrån åt söder på parkeringsplatsen framför entrébyggnaden.

Leave a Reply