GAF:s årsmöte 2017 med en direktsänd deltagare

gaf_arsmote_2017_1_dsc_0975
gaf_arsmote_2017_1_dsc_0975. Den här gamla veteranen Meade Research Series Telescope på 12.5 tum f/6.3 ägs av Jörgen Danielsson och dess optik, tub och stativ har moderniserats. Det är nu körklart och används som ett pedagogiskt instrument för allmänhetens visning.

Den väderbitna för att inte direkt konstatera väderförstörda astronomiutställningen på Station Linnés sydvästra sida som sattes upp i fjol ska renoveras. Det är det öländska UV-ljuset, fukt och värme som knäckt såväl bilder som ramar. Nu har vår medlem Martin Nilsson, Kvarnbackens Glas o Ram, uppdraget att ta fram ett förslag på en vädersäker prototyp av en utställningsmonter och presentera en budget. Sponsorer kommer att behövas. Platsen där utställningen hängt är utmärkt eftersom många från allmänheten spontant vandrar förbi byggnadens hörn här när de är ute och går på vandringslederna.

Det var en av de nyheter som kom fram när GAF höll sitt årsmöte på stationen i lördags, ett möte som följde efter en visningskväll på fredagen för allmänhet och medlemmar som började ungefär halvklar under skymningen men sedan förstördes av allt mer höga moln som drog in. Jag räknade till fyra deltagare från allmänheten varav tre anslöt sent när vi var igång med bild och videovisning. Så kvällen avrundades med mycket prat om såväl näraliggande astronomiska men också kosmologiska förhållanden. På senare tid har har mycket hänt, nya upptäckter gjorts och universums uppbyggnad som forskarna skissar den idag ser inte alls ut som en gång din fysikbok på högstadiet berättade. Så mycket mer info behövs om mörk energi, mörk massa, inflationsteori med mera.

Och om det allra senaste inom modern ljusteknik, alltså LED, som på många håll världen över oroar för att inte säga plågar astronomiintresserade på grund av okunskap i lokalsamhället när LED 4000K. Dessa kalla LED sätts upp som gatljus och deras höga halt av blått ljus i spektrat förstör miljön för astronomin. En av fredagskvällens deltagare konstaterade att allt det var en nyhet för honom sedan jag beskrivit GAF:s projekt Mörk Himmel Öland och den information till lokala kommuner Mörbylånga, Borgholm och Kalmar som jag hittills svarat för. (Årsmötet beslöt att GAF ska sätta in symboliska 50 USD till IDA, International Dark Sky Association. Sedan en tid är vi dock redan formellt anmälda som en part som driver ett projekt för mörka områden i närområdet).

Medan kunskapen om ljusföroreningar och IDA:s arbete är större ute i Europa och där det redan finns flera mörka certifierade områden (ofta naturreservat eller liknande) saknas all kunskap här uppe i vårt nordvästra lilla hörn av Europa. Vad ett belysningsprogram är för något saknar också de öländska kommunerna kunskap om, men inte Oskarshamn, som ordnade ett redan för 8 år sedan och det står sig bra även idag. (LED 4000K-ljus tillåts bara på små ytor, mest som dekoration i parkrer och så vidare). Näringslivsrepresentanterna för Mörbylånga och Borgholms kommun lovade att undersöka varför de inte har något belysningsprogram, Svar har inte kommit ännu.

Kalmar kommun, stor granne i väster till Öland, stadsbyggnadskontoret, har nyligen genomfört ett flerårigt arbete med att ta fram ett belysningsprogram, och i de centrala delarna kommer det att bli bra ordning vilket jag berömde dem för. Tyvärr släpper man sedan fram LED 4000K-ljus över stora ytor i ytterområdena, industriområden, förbifarter av förorter och så vidare. Vitblått LED ljusförorenar tre gånger värre än varmare ljus och påverkar förhållandena upp till 30 kilometer bort och påverkar därmed också Öland.

Den ljuskonsultfirma kommunen anlitat informerade inte om detta LED ljus baksidor (det är 10 procent billigare än miljösnällare ljus). Och Kalmar kommuns projektgrupp blev även överraskad av att få reda på att i länet så har redan Oskarshamn ett belysningsprogram som är restriktivt för LED 4000K . GAF är inbjudna att deltaga i en ljusrådsgrupp. Beslutet är dock fattat. Härnäst ska en inventering av behoven göras och därefter inköp ske.

Jag har kollat med Länsstyrelsen om inte en miljökonsekvensbeskrivning hade behövts eftersom vitblå LED har medicinsk påverkan och ökar frekvensen av sjukdomar eftersom 4000K ligger nära dagsljusets 6000K. Människans sömnrytm störs. Detta enligt internationella studier. Svaret är att Kalmar kommun av formella skäl inte behövt genomföra en sådan utredning. Länsstyrelsen har inte varit inblandad. Dock kan vår förening kräva ett fylligare svar av kommunen, tycker länsstyrelsen. Dit skickade jag för övrigt komplett information samt argumenterar å GAF:s vägnar om att kommunen inte använder den bästa tekniken vilket miljöbalken kräver. Svar har inte getts. Ännu.

Jag informerade även i allmänhet Regionförbundets näringslivsrepresentant, som verkligen tände på alla cylindrar. Dock har jag inte informerat några turismansvariga på Öland ännu. Det får bli till den tidiga hösten när årets vattenkris är avklarad. Då kanske kommunerna är mer motiverade för ett arbeta med att förlänga turismsäsongen in i september då övriga Europa har högsäsong för semester. “Intressant, men det krävs ett långt och svårt informationsarbete” var Mörbylångas näringslivsutvecklares sammanfattning. “Nördigt, men jag gillar nördiga projekt”.

“Intressant. Smart. Man behöver inte bygga något nytt”, tyckte kollegan i Borgholms kommun, som starkt stödjer tankarna om att på eftersäsongen kunna locka hit långväga astronomientusiaster.

I övrigt beslöt årsmötet att satsa på att bygga en meteorkamera för internetanslutning via fiber. Claes Martinsson köper inom kort dess kamera.

 

 

 

 

 

gaf_arsmote_2017_2_dsc_1031
gaf_arsmote_2017_2_dsc_1031. Efter två timmars körning ut på landsbygden satte Claes Martinsson upp sin utrustning på en bra obsplats men den var inte tom utan andra amatörer anslöt nyfikna. Allt direktsändes från andra sidan jordklotet till GAF:s årsmöte på station Linné på lördagsförmiddagen via Skype.

GAF:s årsmöte…

Leave a Reply