Konjunktionen mellan Jupiter och Saturnus lågt i väster

Vädret samarbetar inte men hemsidan The Sky Live visar elegant ändå hur konjunktionen mellan Jupiter och Saturnus lågt i väster såg ut för blotta ögat eller i en liten handkikare sent på eftermiddagen den 21 december över södra Sverige.

Vädret samarbetar inte men hemsidan The Sky Live visar elegant ändå hur konjunktionen mellan Jupiter och Saturnus lågt i väster såg ut för blotta ögat eller i en liten handkikare sent på eftermiddagen den 21 december över södra Sverige. Som synes överlappade inte planetskivorna. I verkligheten var det ungefär en halv grad mellan dem och det motsvarar Månens diameter på himlavalvet. Under de kommande dygnen finns fortfarande möjlighet att observera solsystemets största planeter då de skenbart står nära varandra på himlen men avståndet ökar allt mer. Senast en så här tät konjunktion inträffade var för ungefär 400 år sedan.

 

 

Leave a Reply