Vi är nu 20 medlemmar hittills under 2021

En stämningsbild med fritidsastronomer från Sag17:s första kväll i Eketorp. Foto: Ulf Petersson

Året 2021 börjar alltså med en rejäl vinter främst i norra landet med mycket snö och kyla men även här i söder ligger det numera något vitt på marken och temperaturen är stadigt förankrad under nollan. Då krävs det något att se fram emot och en stor händelse senare i år blir återstarten av stjärnträffen Sagittarius på södra Öland. Läs mer om det i spalten för aktiviteter till höger här på sidan. Observera dock att mötet inte riktar sig till allmänheten utan enbart medlemmar och att vi följer myndigheternas rekommendationer för att begränsa smittspridningen. Mötet kan därför med kort varsel komma att ställas in. Slutligen är det för närvarande inte aktuellt att åter gästa parkeringen till Eketorp borg.

Uppdaterad den 6.3.2021: I skrivande stund är GAFSAAF21 en förening med 17 medlemmar. Sent under 2020 var vi knappt 30.

Uppdaterad den 4.5.2021: GAF är nu en förening med 20 medlemmar utspriddda över hela sydöstra landet och men även utrikes. På grund av den fortsatta Covid-19 pandemin och den tillfälliga pandemilagen ligger all offentlig verksamhet nere och visserligen tycks läget på sistone blivit en aning bättre men myndigheternas stränga rekommendationer ligger fortfarande kvar. För Kalmar län gäller som bekant rådet om personlig lockdown fram till mitten av maj, det vill säga att inte träffa några andra människor utanför den egna familjen.

GAAF:s årsmöte för 2021 kommer att hållas digitalt framåt sommaren. Ingen tid är ännu bestämd.

Leave a Reply