GAF:s årsmöte 2013 den 24.3

ÅRSMÖTET MED GAF 2013 klockan 13 den 24.3 hos ordförande Jörgen Danielsson, Hanemålavägen 70D, 382 39 NYBRO, 0481-12326, 072-7309180
==============================

 

Närvarande: Alf-Arne Olsson, Martin Nilsson, Christer Johnsson, Rose-Marie Johnsson, Lars Magnusson, Fred Johansson, Jörgen Danielsson

 

Chris Allen, kassör, hade anmält förhinder på grund av resa. I sista stund på grund av arbetet fick Claes Martinsson, Seoul/Kalmar också förhinder.

 

FÖREDRAGNINGSLISTA:

§1. Ordföranden hälsade alla välkomna.
§2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna – Ordföranden
§3. Dagordningen fastställs för årsmötet – Godkändes
§4. Val av sekreterare för årsmötet – Sittande
§5. Val av två justerare av årsmötesprotokollet – Alf-Arne Olsson, Martin Nilsson
§6. Årsmötets behöriga utlysande – Godkändes
§7. Verksamhetsberättelsen för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening, 2012 föredrogs av ordföranden – Godkändes
§8. Den ekonomiska redovisningen och utfallet för 2012 – I kassörens frånvaro föredrogs det istället av ordföranden. – Godkändes
§9. Revisionsberättelsen för GAF 2012 – Revisorn godkände.
§10. Ansvarsfrihet för GAF:s styrelse under 2012 – Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§11. Ordföranden föredrog verksamhetsplanen och budgeten för 2013 – Godkändes
§12. GAF:s firmatecknare under 2013 – Förslag Ordföranden och kassören var för
sig – Godkändes
§13.Val av ordförande för GAF 2013 – Jörgen Danielsson, Nybro, 1 år, omval
§14.Val av vice ordförande 2013 – Fred Johansson, Moheda,1 år, omval
§15. Val av kassör 2013 – Christopher Allen, Färjestaden, 1 år, omval
§16. Val av vice kassör 2013 – Sven Bernesson, Uppsala/Kalmar, 1 år, omval

 

§17. Val av sekreterare 2013: – Vakant. Uppgiften sköts av ordföranden.

 

§18. Val av övriga styrelseledamöter för 2013: Claes Martinsson, Sydkorea/Kalmar, 1 år, omval, Martin Nilsson, Färjestaden, 1 år, omval.
§19. Val av två suppleanter i styrelsen 2013: Lars Magnusson, Borgholm, 1 år, Johan Lundström, Kalmar, 1 år, båda omval.
§20. Val av föreningsrevisor för 2013: Alf-Arne Olsson, Färjestaden, 1
år, ordinarie, suppleant vakant.
§21. Val av valberedning för 2013: Ordinarie Rose-Marie Johnsson, Broddaremåla, 1 år, omval. Suppleant, vakant. Det är svårt att hitta en lämplig person i en liten förening. Rose-Marie Johnsson och ordföranden rådgör rådgör tills vidare till i valberedningsarbetet.
§22. * Medlemsavgiften för 2014. Årsmötet godkände ordförandens förslag på fortsatt avgift på 200 kronor för vuxna medlemmar i GAF och fortsatt gruppanslutning till SAAF vilket numera sedan november 2011 kostar 110 kronor på grund av ökad tryckkostnad för Telescopium. 90 kronor blir alltså kvar till GAF. Avgiften för ungdom är 125 kronor varav 15 kronor går till GAF.

 

* Årsmötet beslutade även att GAF för 2014 ska ha avgiftstypen stödmedlem på 100 kronor som gäller för person som är gruppansluten i SAAF i en annan lokalförening men som även vill vara med i vår förening. En person ska alltså inte kunna vara gruppansluten två gånger. (Det är godkänt av SAAF genom vice ordförande Jan Persson).

§23. Ordföranden rapporterade om kommande medlems- och publika astronomiska aktiviteter:

 

 

 

* I sommar den 14 – 17.8 arrangerar GAF/SAAF åter en Sagittarius stjärnträff på södra Öland och det blir åter med Folkets Hus i Södra Möckleby, som samlingsplats. Träffen hålls i mitten av augusti torsdag till lördag, dock sparar vi, städar sent lördag kväll och hyr inte söndag 18.8. Liksom i fjol är de fyra observationsnätterna förlagda till Eketorps fornborgs p-plats i samarbete med Kalmar Läns Museum och riksantikvarieämbetet. Det är bättre service, tillgång till toalett, mer utrymme att stå på, och plats att ha några husbilar stående över natten. Premiären på Sag 11 drog många besökare, men tyvärr blev bara en natt klar medan Sagittarius 2012 blev mycket bättre med både fler deltagare och bättre väderlek. Nyheten i år att Swedbank genom Johan Lundström, Kalmar sponsrar GAF med 2000 kronor, och merparten kommer att användas för att täcka kostnader för transporter. Vår moderförening SAAF fortsätter att stödja genom att betala hyran för Folkets Hus.

– Ämnet breddades under Sagittarius 11 till att också omfatta geologi, och det återkom 2012, med lokal geologi. Vid årsmötet diskuterades lämpliga utflyktsmål och avvägningen av det geologiska mot programmet i övrigt och det handlar alltså om lördagen. Ett detaljerat program ska tas fram.

 

 

 

Sedan börjar föredragen på lördag eftermiddag i Södra Möckleby Folkets Hus, och efter det bjuder Chris Allen åter in till knytkalas i grillandets tecken på uteplatsen vid villan i Färjestaden. Han föreslår att deltagarna liksom 2012 tar med egen mat men betalar 50 kronor vardera för potatissalladen, grönsallad och läsk och lättöl, vilket GAF 2012 bjöd på. Resten av kostnaden svarar GAF för.

§24. Läget för Erik Johanssons till GAF donerade instrument och observatorium utanför Kastlösa, Öland. GAF äger en “mellanbyggnad” samt den moderna 2×2 meters byggnaden avsedd för ett mindre teleskop som en refraktor. GAF har ännu inte hittat någon köpare till det.

§25. GAF Hemsida. som Claes Martinsson håller i, har ökad trafik. För något år sedan moderniserades den, och ordföranden Jörgen Danielsson har bidragit med mycket material, men på senare tid finns även andra bidragsgivare vilket ökar dess attraktion och det är bra att kunskapen om hur sidan editeras sprids.

§26. Läget. Teleskoputlåningen till medlemmar i GAF. – 2013 innebär en lugnare situation. Nu är faktiskt all utrustning tillbakalämnad till ordföranden.

§27. GAF:s geologiverksamhet lokalt under sommarhalvåret intresserar många. En utflykt planeras till i maj. Geologi- och kometutflykten till Högsby den 7.4 i samarbete med Hanbörds Naturskyddsförening för att både titta på stenstoderna vid Lillsjödal och på kvällen Komet C/2011 L4 (Pan-STARRS) tvingades vi dock att ställa in på grund av den extremt sena våren och väderleken med mycket snö och kyla.

 

 

 

§28. Övriga frågor:

 

* En stor nyhet kan vara på gång för GAF för 2014, men tills vidare är inget klart. Under april har medlemmar i EAON i Europa, som sysslar med att observera och registrera ockulationer, möte, och GAF/SAAF har tipsat dem om att vi här i sydost på södra Öland har mörka, fina himlar. Sent i augusti 2014 skulle våra föreningar tillsammans med deras kunna arrangera en utvidgad Sagittarius-träff på södra Öland, föreslår SAAF:S ordförande Johan Warell. En slutsats av GAF:s ordföranden är att GAF är en liten förening med inte många mycket aktiva medlemmar, och att hålla i ett så stort arrangemang blir svårt. Därför krävs bra stöd från SAAF, Svensk AmatörAstronomisk Förening med administration och ekonomiskt. Fortsättning följer.

 

* Fler medlemmar i GAF:s styrelse behöver veta hur de vardaliga kassörsrutinerna sköts för att minska utsattheten i händelse av sjukdom eller ökad civil arbetsbelastning. Ett första steg är att vice ordföranden Fred Johansson, Moheda av ordföranden får instruktioner av ordföranden för att då och då kolla av GAF:s konto och rutinmässigt bokföra händelser.

 

* I höst ämnar GAF som liten förening med låg omsättning åter att söka dispens från Skatteverket från skyldigheten att varje år deklarera. Vi är inne i slutet av det första 5-åriga undantaget och ordföranden tycker det har fungerat utmärkt och sparat mycket administrativt arbete.

§29 Årsmötet avslutades
———–

 

Nybro den

 

Jörgen Danielsson, ordförande i GAF

 

 

Justerat av:

 

 

Färjestaden den

 

 

Alf-Arne Olsson

 

 

Färjestaden den

 

 

Martin Nilsson

 

 

Leave a Reply