GAF:S ÅRSMÖTE 10 APRIL 2015

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET MED GAF 2015

Tid: Klockan 10 den 12.4 2015
Plats: Lars Magnusson, Borgholm.
Närvarande: Lars Magnusson, Alf-Arne Olsson, Jörgen Danielsson, Chris Allen, Jörgen Tannerstedt, Claes Martinsson, (via Skype).

§1. Ordföranden hälsade alla välkomna.

§2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna – Sittande

§3. Dagordningen fastställs för årsmötet. – Godkändes

§4. Val av sekreterare för årsmötet – Ordföranden

§5. Val av två justerare av årsmötesprotokollet – Lars Magnusson, Alf-Arne Olsson

§6. Årsmötets behöriga utlysande – Godkändes

§7. Verksamhetsberättelsen för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening, 2014 föredrogs av ordföranden, och godkändes.

MEDLEMMAR OCH MÖTEN

GAF har haft 20 medlemmar under 2014 varav en stödmedlem. Föreningen höll sitt medlemsantal hyfsat jämfört med de senaste åren, men vi var 26 under 2012 och 20 under 2013. Det ordinarie årsmötet hölls i mars. Verksamhetsåret var lugnt på nyheter som krävde beslut av styrelsen. Något styrelsemöte behövdes därför inte hållas utan under året har styrelseledamöterna vid behov hållits underrättad av ordföranden.

Vice kassör Sven Bernersson kommenterar: Antalet medlemmar i GAF i september vid avstämning var 23 stycken år 2014, 26 stycken 2013, och 31 stycken 2012. Nu har 20 st betalat år 2015 och blir 21 st efter det att Claes Martinsson betalt efter helgen.
I bokföringen blir dock siffrorna lite annorlunda beroende på under vilket kalenderår man betalt avgifte, men det tas ju upp i årsberättelsen. Under år 2014 betalade 21 medlemmar in medlemsavgiften.

§8. Kassören föredrog den ekonomiska redovisningen och utfallet för 2014 – Godkändes

EKONOMI OCH BUDGET 2014

Vid årets slut fanns 7187,69 kr på plusgirokontot. GAF gick 507,35 kronor i överskott. Budgeten följdes. Sparsamhet råder. Instrumentet Meade Lightbridge 10 tom Dobson såldes till Alf-Arne Olsson, Färjestaden för 3500 kronor, och GAF köpte monteringen HEQ5 av Skywatcher bättre begagnad av Jan och Roland Olsson, Söderåkra-Torsås för 4500, som är halva nypriset. I samband med Sagittarius 2014 köpte GAF också ett mobiltelefonstöd (mot okularhållare) för 570 kronor av Astrosweden för att kunna ta enkla okularprojektionsbilder av Månen.

Glädjande nog fick ordföranden ett positivt besked av Swedbank genom Johan Lundström, Kalmar, på en ansökan av sponsring om 2000 kronor för stjärnträffen Sagittarius 2015 på Eketorp Borg i mitten av augusti. Kalmar Läns Museum bjuder på tillgång till parkeringsplats och toaletter i borgen. Vår moderförening SAAF, Svensk Amatörastronomisk förening, svarar för hyran av lokalen Folkets Hus i Degerhamn.

§9. Revisionsberättelsen för GAF 2014 – Revisor Alf-Arne Olsson föreslog att det skulle beviljas.

§10. Ansvarsfrihet för GAF:s styrelse under 2014 – Årsmötet beviljade.

§11. Kassören föredrog verksamhetsplan och budget för 2015. Godkändes.

§12. GAF:s firmatecknare under 2015 – Förslag Ordföranden och kassören var för sig. – Godkändes.

§13.Val av ordförande för GAF 2015 – Jörgen Danielsson, Nybro, 1 år, omval

§14.Val av vice ordförande 2015 – Fred Johansson, Moheda, 1 år omval

§15.Val av kassör 2015 – Christopher Allen, Färjestaden, 1 år, omval

§16.Val av vice kassör 2015 – Sven Bernesson, Uppsala/Kalmar, 1 år, omval

§17. Val av sekreterare 2015: – Förslag Vakant. Uppgiften sköts av ordföranden. – Godkändes.

§18. Val av övriga styrelseledamöter för 2015: Claes Martinsson, Tokyo/Kalmar, 1 år, omval, Martin Nilsson, Färjestaden, 1 år, omval.

§19. Val av två suppleanter i styrelsen 2015:Lars Magnusson, Borgholm, 1 år, Johan Lundström, Kalmar, 1 år, båda omval.

§20. Val av föreningsrevisor för 2015: Alf-Arne Olsson, Färjestaden, 1 år, ordinarie, omval, suppleant vakant

§21. Val av valberedning för 2015: Ordinarie Rose-Marie Johnsson,
Broddaremåla, 1 år, omval. Suppleant, vakant. Det är svårt att hitta en lämplig person i en liten förening. Rose-Marie Johnsson och ordföranden rådgör rådgör tills vidare till i valberedningsarbetet.

§22. * Medlemsavgiften för 2016. Årsmötet godkände ordförandens förslag på fortsatt avgift på 200 kronor för vuxna medlemmar i GAF och fortsatt gruppanslutning till SAAF vilket numera sedan november 2011 kostar 110 kronor på grund av ökad tryckkostnad för Telescopium. 90 kronor blir alltså kvar till GAF.

* Årsmötet beslutade även att GAF för 2016 ska ha avgiftstypen stödmedlem på 100 kronor som gäller för person som är gruppansluten i SAAF i en annan lokalförening men som även vill vara med i vår förening. En person ska alltså inte kunna vara gruppansluten två gånger. (Detta är godkänt av SAAF genom vice ordförande Jan Persson).

§23. Ordföranden rapporterade om kommande medlems- och publika astronomiska aktiviteter.

År 2014 var lugnt utöver Sagittarius 2014, som var välbesökt och fick mycket beröm, men den partiella solförmörkelsen över Sverige den 20:e mars 2015 vållade spontana initiativ det mulna vädret till trots. En liten grupp med GAF-medlemmar lyckades trots dåliga förutsättningar och tack vare att väderleken samspelade visuellt observera och även fotografera skeendet från Färjestaden. I fjol var medlemmar i GAF tingade för att föredra och guida under de ung fältbiologernas läger i Grönhögen Kristihimmelfärdshelgen, men inte under samma helg 2015.

I juli 2015 och tyvärr när fullmånen råder arrangerar SAS, Svenska Astronomiska Sällskapets ungdomsgrupp, Astronomisk Ungdom, ett läger på Öland och bor på vandrarhemmet i Skogsby. Chris välkomnar dem till ett observatoriebesök. Så mycket mer går inte att göra dessa ljusa nätter.

Sagitarius 2015 arrangeras den 12-15 augusti på södra Öland av GAF och SAAF, vår moderförening Svensk AmatörAstronomisk Förening, och i år har vi tur eftersom meteorskuren Perseiderna har maximum den12:e, onsdag kväll, som är tjuvstartskvällen. I år kan vi vänta att fler turister gästar observationsplatsen som ju är parkeringen vid Eketorps Borg då veckan är högsäsongens sista.

§24. Läget för Erik Johanssons  till GAF donerade instrument och observatorium utanför Kastlösa. GAF äger en “mellanbyggnad” samt den moderna 2×2 meters byggnaden avsedd för mindre teleskop som en refraktor.  Den gamla LX200 på 12 tum är numera utlånad och uppsatt i ett privat observatorium som används sommartid. Dess styrelektronik är renoverad i och med att ordföranden lånar ut en inköpt panel som förvandlar instrumentet till ett Classic Telescope med motsvarande kapacitet som LX90. Handkontrollen Autostar har samma kapacitet som en till ETX125. Instrumentet är körklart så när som på att panelen ska skruvas fast och kopplas in. Eriks observatorium är alltså tomt, men det kommer till stor nytta då och då som mellanlagringsplats för prylar till Sagittarius-mötena.

§25. Läget GAF Hemsida. som Claes Martinsson håller i. Fortsatt bra med trafik, och numera är det inte enbart ordföranden eller Claes Martinsson som bidrar. Flera nya funktioner, som exempelvis en för att underlätta bokningen av låneinstrument inom GAF är på gång.

§26. Läget teleskoputlåningen till medlemmar inom GAF 2014 har inneburit längre lån till färre medlemmar.
HEQ5 var ute länge tillsammans med ordförandens gamla 6-tum f/5 Meade Newtontub. På förslag av ordföranden godkände årsmötet att GAF byter till sig denna tub mot det TeleVue rödpunkssikte som Tommy Johansson här om året donerade till GAF. På sikt är ambitionen att spara och få råd att köpa en modern 6-tums f/5 tub med låg fokuserare så att natthimlens Deep Sky-objekt också går att fokusera i kameran.

På tal om GAF:s instrument kan noteras att motorn i R.A-led på ETX AT70, som köptes för knappa 1000-lappen för många år sedan och är föreningens mest utlånade instrument, nu gett upp andan. Teleskopet kan förstås användas utan eldrift och datorstyrning men det är mer svårhanterligt för nybörjare. Ett helt nytt instrument i denna klass, som kallas ETX AT80, kostar cirka 3000 kronor.

§27. GAF:s geologiverksamhet lokalt under 2014 och resten av 2015. Våra astronomiintresserade medlemmar är intresserade av geologi. Geologiutflykterna under Sagittarius-mötena får beröm av deltagare utifrån – som önskar fler aktiviteter och helst efter lunch. Lokala geologiutflykter i grannskapet under sommarhalvåret lockar inte någon jättestor skara deltagare utan en handfull trogna som återkommer. Under 2014 besökte vi SKB:s, Svensk Kärnbränsleförsörjnings, berglaboratorium i Äspö norr om Oskarshamn, exempelvis. Säsongen 2014 avrundades med Klipperås utanför Nybro. För 2015 finns flera intressanta förslag på utflyktsmål.

§28. Övriga frågor:

Mörk Himmel Öland – Ordföranden redovisade en idé inspirerad av IDA, International Dark Sky Association, om att genomföra en inventering och kartläggning av bra observationsplatser på norra såväl som södra Öland. Den fick bra stöd av årsmötesdeltagarna, som spann vidare på tankegångarna. Mycket arbete återstår. En viktigt detalj är en serie lokala mätningar av natthimlens kvalité. En mätapparat för att få dessa så kallade SQM-värden ska köpas in, och tanken är att använda 1500 kronor av det sponsorstöd på 2000 kronor som Swedbank genom Johan Lundström bidrar med till 2015. En deltagare i Sagittarius 2014 hade med sig en Mörk himmel-mätare och den registrerade ett mycket bra värde, och det matchade ett värde noterat för norra Öland.

Det finns allt mer material, foton och texter, till lokala astronomiutställningar på bibliotek. Jan och Roland Olsson/Söderåkra-Torsås, har jobbat fram och haft en utställning liksom Lars Magnusson, Borgholm. Lars konstaterade att en viktig erfarenhet är att det skulle behövas dubbelt så mycket material. Ordföranden tycker att SAAF borde bidraga nästa gång en utställning är aktuell. Gör en ansökan om stöd, föreslog han.

§29 Årsmötet avslutades.

Jörgen Danielsson, GAF, ordförande

Leave a Reply