GAF:s årsmöte 21 April 2018

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE MED GAF 2018

Tid: Lördagen den 21 April, 2018 Klockan 11.00

Plats:  Station Linné, Ölands Skogsby

Närvarande: Jörgen Danielsson, Claes Martinsson, Alf-Arne Olsson, Ann-Charlotte Olsson, Chris Allén, Lars Magnusson, Ulf Petersson, Anders Ebbesen, Martin Nilsson, Rose-Marie Johnsson, Christer Johnsson. (Kassör Fred Johansson hade anmält förhinder att deltaga).

FÖREDRAGNINGSLISTA:

§1. Ordföranden hälsade alla välkomna.

§2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna – Sittande

§3. Dagordningen fastställs för årsmötet – Godkändes

§4. Val av sekreterare för årsmötet – Ordförande

§5. Val av två justerare av årsmötesprotokollet -Chris Allen och Claes Martinsson

§6. Årsmötets behöriga utlysande – Godkändes

§7. Verksamhetsberättelsen för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening, 2017 – Föredrogs av ordföranden och godkändes.

§8. Kassören om den ekonomiska redovisningen och utfallet för 2017 – Ordföranden föredrog redovisningen i korthet. Godkändes.

§9. Revisionsberättelsen för GAF 2017 – Revisor Alf-Arne Olsson föreslog att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.

§10. Ansvarsfrihet för GAF:s styrelse under 2017  – Årsmötet godkände revisorns förslag.

§11. Kassören om verksamhetsplan och budget för 2018 – Ordföranden informerade. Inga stora förändringar eller investeringar planeras utan 2018 blir som ett vanligt år i föreningens verksamhet. Vår moderförening SAAF har beviljat GAF 1000 kronor i hyresbidrag för lokalen under mötet Sagittarius 2018. SAS, Svenska Astronomiska Sällskapet, gillar vår verksamhet och kommer förmodligen att stödja med 1000 kronor för årets upplaga av Astronomins Dag och Natt i sensommar för utställningskostnader, enligt Lars Magnusson, Borgholm.

§12. GAF:s firmatecknare under 2018 – Förslag ordföranden och kassören var för sig och det godkändes av årsmötet.§13.Val av ordförande för GAF 2018 – Jörgen Danielsson, Nybro, 1 år, omval,

§14.Val av vice ordförande 2018 – Fred Johansson, Växjö, 1 år, omval,

§15.Val av kassör 2018 – Fred Johansson, Växjö, 1 år, omval, 

§16.Val av vice kassör 2018 – Sven Bernesson, Uppsala, 1 år, omval

§17. Val av sekreterare 2018 – Förslag Vakant. Uppgiften sköts av ordföranden. 

§18. Val av övriga styrelseledamöter för 2018: Claes Martinsson,
Tokyo/Kalmar, 1 år, omval, Martin Nilsson, Färjestaden, 1 år, omval.

§19. Val av två suppleanter i styrelsen 2018: Lars Magnusson, Borgholm, 1 år, omval, Ulf Petersson, Karlskrona, omval.

§20. Val av föreningsrevisor för 2018: Förslag Alf-Arne Olsson, Färjestaden, 1
år, ordinarie, omval, suppleant Johan Lundström, Kalmar, 1 år, nyval

§21. Val av valberedning för 2018: Ordinarie Rose-Marie Johnsson,
Broddaremåla, 1 år, omval. Suppleant vakant. Chris Allen, Färjestaden, 1 år, nyval.

§22. Medlemsavgiften för 2019 *. Årsmötet godkände styrelsens förslag på
fortsatt avgift på 200 kronor för vuxna medlemmar i GAF och fortsatt gruppanslutning till SAAF vilket numera sedan november 2011 kostar 110 kronor på grund av ökad tryckkostnad för Telescopium. Därmed blir 90 kronor alltså kvar till GAF.

* Beslutet omfattar också att årsmötet även att GAF för 2019 ska ha avgiftstypen stödmedlem på 100 kronor som gäller för person som är gruppansluten i SAAF i en annan lokalförening men som även vill vara med i vår förening. En person ska alltså inte kunna vara gruppansluten två gånger. (Detta är godkänt av SAAF genom vice ordförande Jan Persson).

§23. Ordföranden rapporterar om visningar för medlemmar och publika astronomiska aktiviteter som planeras under 2018. – GAF ger under våren och sommaren i samarbete med Station Linné åter publika visningar för allmänheten men de blir inte lika många som under 2017. I fokus i sommar hamnar Mars, som Jorden kommer ovanligt nära. Mars blir därför skenbart ovanligt stor i okularet. Tyvärr står planeten mycket lågt över horisonten (som bäst 7-8 grader) ochj bilden grumlas av en orolig jordatmosfär men vi försöker ändå. Till sensommaren planeras för en ny Sagittariusträff i början av augusti och i höst att GAF deltager under Forskarfredag den 28.9 under Ölands Skördefest den 28.9 men även under ADON, Astronomins Dag och Natt med temat Röd Planet – Blå planet, som råkar arrangeras landet runt följande dag den 29.9. Det blir säsongsavslutningen för publika visningar.

§24. Läget för Erik Johanssons till GAF donerade instrument och observatorium utanför Kastlösa, Öland. – Det donerade 12-tums teleskopet med en moderniserad elektronik som ordföranden lånar ut är uppsatt i ett privat observatorium på södra Öland. I samband med Sagittarius 2017 ordnades en guidade visning av observatorium och teleskop. Tyvärr blåste det för hårt för att kupolen skulle kunna öppnas. Situationen för den donerade kupolen för refraktorer är oförändrad och den är fortfarande till salu.

§25. Läget GAF Hemsida som Claes Martinsson håller i.

§26. Teleskoputlåningen till medlemmar i GAF – Det finns fortfarande ett intresse men lånen är längre. Utrustning som är utlånad i skrivande stund är en ETX-AT70-refraktor med tillbehör, vår 6 tums f/5 Newton samt HEQ5-monteringen förutom det gamla LX200 12-instrumentet.

§27. GAF:s geologiverksamhet  2017 lokalt och idéer för 2018. Intresset är stort och arrangemang är lätta att planera. Under 2017 var dock verksamheten låg, men ska bli högre under 2018 och flera bra idéer för utflyktsmål diskuterades. Alf-Arne Olsson och Jörgen danielsson håller i det.

§28. Läget för Projekt “Mörk himmel över Öland, version 1,0”, SQM-mätningar och, dokumentation av obsplatser. Arbetet har kommit långt.  – Jörgen Tannerstedt, Lars Magnusson, Jörgen Danielsson är främst engagerade men Ulf Petersson har också hjälpt till. – Jörgen D rapporterar.

§29 Projekt Planer på “Ett fjärrstyrt observatorium av medlemmar i GAF”, som hyrs in hos Station Linné, Ölands Skogsby – Inget hände under 2016-2017 så det hela ligger på is.  

§30. Övriga frågor:

  • Läget: En meteorkamera för GAF ansluten till det nationella meteorkameranätverk som drivs av Uppsala Universitet är under planering. En idé finns om vilken kameramodell som ska köpas in.
  • För kännedom: Situationen för det privata observatoriet i Eketorp. En modernisering behövs. Drivningen går ojämnt. I vår tar JD dit en smed för ett par timmars rådgivning och uppmätning. Det finns ett seriöst förslag av en firma i Australien om att byta ut den gamla kupolen mot en ny som kan fjärrstyras. – Framflyttat till sensommaren, ska tilläggas.
  • Is och eld. Södra Sverige befinner sig i nerfallsområdet efter ett stort kometnedslag i inlandsisen, atmosfären och marken över Kanada för 12800 år sedan (en svärm av fragment från Taurid komplexet, dvs p/3 Encke). Det gjorde att norra halvklotet drabbades av enorma skogsbränder och 1200 år av avkylning och mörker som bromsade upp inlandsisens avsmältning över södra Sverige (Yngre dryas). Strandkanten till Baltiska Ishavet (som låg 25 meter över västerhavet) finns i Svartbäcksmåla, i Nybro exempelvis. Iskanten låg stilla över mellersta Sverige. På senare tid har det kommit ännu säkrare vetenskapliga belägg. Ordföranden informerade och sade att planen är att kontakta Nybro kommun och berätta om att kommunen har en intressantare geologisk historia än vad som är allmänt känt.

§31 Årsmötet avslutades

Som traditionen bjuder så bjöd sedan GAF deltagarna i årsmötet på smörgåstårta till lunch. Den var godkänd, rapporterades det.