GAF:s årsmöte 21 mars 2010

Årsmöte för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening klockan 11.00 söndag den 21 mars 2010 hos Alf-Arne Olsson, Tjädergatan 6, Färjestaden.

Närvarande: Alf-Arne Olsson, Jörgen Danielsson, Fred Johansson, Martin Nilsson, Rose-Marie Johnsson, Christer Johnsson, Torsten Hägerström, Chris Allen

Föredragningslista:

§1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna – Sittande

§3. Dagordningen fastställdes för mötet efter ett tillägg under paragraf 22, årsavgifter – Godkändes

§4. Val av sekreterare för mötet – Ordföranden valdes

§5. Val av justerare av årsmötesprotokollet – Chris Allen, Alf-Arne Olsson

§6. Årsmötets behöriga utlysande – Godkändes

§7. Verksamhetsberättelse för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening, 2009 – Godkändes

§8. Revisionsberättelse för GAF 2009 – Godkändes

§9. Ansvarsfrihet för GAF:s styrelse under 2009 – Beviljades

§10.Val av ordförande för GAF 2010 – Jörgen Danielsson, Nybro, 1 år, omval

§11.Val av vice ordförande 2010 – Fred Johansson, Åseda, 1 år, omval

§12. Val av kassör 2010 – Christopher Allen, Färjestaden, 1 år, omval

§13. Val av vice kassör 2010 – Sven Bernesson, Uppsala/Kalmar, 1 år, omval

§14. Val av sekreterare 2010: Vakant, sköts av ordföranden,

§15. Val av övriga styrelseledamöter för 2010: Claes Martinsson,
Sydkorea/Kalmar, 1 år, omval, Martin Nilsson, Färjestaden, 1 år, omval.

§16. Val av suppleanter i styrelsen: Torsten Hägerström, Högsby, 1 år,
Staffan Johansson, Mönsterås, 1 år, omval

§17. Val av föreningsrevisor för 2009: Alf-Arne Olsson, Färjestaden, 1
år, ordinarie, omval, Sigvard Matts, Växjö, 1 år, suppleant, omval.

§18. Val av valberedning för 2009: Ordinarie Rose-Marie Johnsson,
Broddaremåla, 1 år, Ja omval. Suppleant, vakant. Det är svårt att hitta lämplig
person i en liten förening. Rose-Marie Johnsson rådgör tills vidare med ordförande
i valberedningsarbetet.

§19. GAF:s firmatecknare under 2010 – Förslag ordföranden och kassören var för
sig – Godkändes.

§20. Kassören föredrog den ekonomiska redovisningen och utfallet för 2009 – Godkändes

§21. Kassören föredrog verksamhetsplan och budget för 2010 – Godkändes

§22. * Medlemsavgiften för 2011. Årsmötet godkände styrelsens förslag på
fortsatt avgift på 200 kronor för vuxna medlemmar i GAF och fortsatt gruppanslutning till SAAF vilket kostar 100 kronor. 100 kronor blir alltså kvar till GAF.
* Individuell årsavgift i GAF för ungdom fortsätter vara på 125 kronor per år inklusive 100 kronor till SAAF.
* Årsmötet godkände även att GAF omedelbart för 2010 inför avgiftstypen stödmedlem på 100 kronor som också gäller under 2011 för person som är gruppansluten i SAAF i en annan lokalförening men som även vill vara med i vår förening. En person ska alltså inte kunna vara gruppansluten två gånger. Detta är godkänt av SAAF, (vice ordförande Jan Persson), och vi har redan fått en stödmedlem från KAF för 2010.

§23. Ordföranden rapporterade om kommande medlems- och publika astronomiska aktiviteter:

* I sommar arrangerar GAF/SAAF åter en Sagittarius stjärnträff på södra Öland men det blir med Folkets Hus i Södra Möckleby, som samlingsplats. Träffen hålls torsdag till söndag, 12 augusti till 15 augusti med tjuvstart på “Kalkplattan” på sydöstra Öland onsdagkvällen den 11.8.
* Under sensommaren är förhoppningen att Mörbylånga kommun och skolverket åter arrangerar en populärvetenskaplig kurs för flickor, som vi är inbjudna att deltaga i.
* Sent i september arrangerar EU och Station Linne åter Forskarfredag och GAF vill vara representerad där.

§24. IYA09 aktiviteter, Internationella Astronomiåret i backspegeln, några ord från ordföranden. – Liksom SAAF centralt konstaterat var 2009 ett bra år för att popularisera och marknadsföra amatörastronomi, många aktiviteter och arrangemang för allmänhet genomfördes, men tyvärr märks det inte i en ökad medlemstillströmning. SAAF liksom GAF ligger på i princip oförändrade siffror.

§25. Läget för Eriks till GAF donerade instrument och observatorium. GAF äger en “mellanbyggnad” samt den moderna 2×2 meters byggnaden avsedd för mindre teleskop som en refraktor. En spekulant har nu tackat nej till att köpa det lilla observatoriet. Teleskopet är klart för den sista justeringen mot stjärnhimlen vilket sker i vår.

§24. Övriga frågor:

* GAF fyller 10 år den 1.4. Hur firar vi? Diskussion. En idé är att ordna med extra många fördrag av avancerade amatörer men även en och annan proffsastronom under Sagittarius 2010. En bra idé, tycker ordföranden, det finns flera kandidater, men påpekar att det praktiska med föredragshållare kräver fler funktionärer igång under mötet. Förslag väcktes om att ordna en kommitté som håller i detta.

* GAF stödmedlem till Station Linné. Ordföranden informerade om situationen för Station Linné i Torslunda, tidigare Uppsala Ekologiska forskningsstation, som efter ett år av ovisshet under 2009 nu står stadigare 2010 med stiftelse, verksamhetsbolag samt ideell stödförening igång. Själva huset är accepterat av fastighetsverket som donation och insamlingen av 300000 kronor för att friköpa marken är nu nästan i hamn.

Årsmötet beslöt att godkänna ordförandens förslag om att sätta in 500 kronor som stödmedlem 2010. Platsen är den bästa för astronomiska observationer i trakten av Kalmar och Öland, men det är inte läge att bygga något permanent som observatorium med tanke på alla de planer för utveckling av fastigheten som finns. Däremot kan GAF-medlemmar åka och ställa sig där med mobil utrustning när vädret är fint. I drift finns för övrigt en donerad proffsig väderstation vars data kan avläsas på www.stationlinne.se

* Läget för teleskoputlåningen. ETX AT70 kom tillbaka från Fred Johansson, och den 4.4 återlämnas 10 tum f/5 Lightbridge Dobson av Anton Platz. 5 tum f/8 refraktorn är lagad. Martin Nilsson lämnade beställda rattar i mässing, mycket tjusiga, som ersätter plastrattar som gått sönder och de kostar GAF 600 kr.

APM 100mm x25 fältkikaren är på service för kollimering av optiken hos AstroSweden-Astro i Danmark, och är tillbaka till Sagittarius 2010-träffen. Det är för övrigt glädjande att fler GAF-medlemmar på egen hand nu skaffar mer seriösa instrument som 10 tum f/5 Newton. GAF:s ambition i fortsättningen är utbildning av medlemmar enligt beslut av styrelsen i höstas.

* Läget GAF Hemsida. Fortsatt hög trafik. Inlägg främst av Jörgen Danielsson och Claes Martinsson.
Ibland förmedlas frågor från användare via den till ordföranden. Rent fysiskt finns servern nu i Kalmar, flyttad från Tokyo.

§25 Årsmötet avslutades. Tack för deltagandet.

Nybro den 2010

Ordförande, GAF,
Jörgen Danielsson,

Justeras:

Färjestaden den 2010

Chris Allen

Färjestaden den 2010

Alf-Arne Olsson

Leave a Reply