GAF:s årsmöte 26 mars 2011

ÅRSMÖTE MED GAF 2011 den 26.3 på Strand Hotell i Borgholm klockan 13.
Deltagare: Jörgen Danielsson, Torsten Hägerström, Fred Johansson, Martin Nilsson, Alf-Arne Olsson, Johan Lundström, Rose-Marie Johnsson, Christer Johnsson, Chris Allen med son, Claes Martinsson, på video Skype PC från Seol, Sydkorea.

=======================================================================
Swedbank Torsås, Emmaboda genom Johan Lundström, sponsrade med 100 kronor per deltagare, alltså 10 stycken, vilket vi tackar för. Kostnaden per deltagare var 275 kr plus moms. Var och en betalade 100 kr ur egen ficka.
=======================================================================
§1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna – Sittande

§3. Dagordningen fastställes för årsmötet – Godkändes

§4. Val av sekreterare för årsmötet – Ordförande

§5. Val av två justerare av årsmötesprotokollet – Chris Allen, Färjestaden, Christer Johnsson, Broddaremåla

§6. Årsmötets behöriga utlysande – Godkändes

§7. Verksamhetsberättelse för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening, 2010 – Ordföranden föredrog. Godkändes

§8. Revisionsberättelse för GAF 2010 – Revisor Alf-Arne Ohlsson, godkändes

§9. Ansvarsfrihet för GAF:s styrelse under 2010 – Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

§10.Val av ordförande för GAF 2011 – Jörgen Danielsson, Nybro, 1 år, omval

§11.Val av vice ordförande 2011 – Fred Johansson, Åseda, 1 år, omval

§12. Val av kassör 2011 – Christopher Allen, Färjestaden, 1 år, omval

§13. Val av vice kassör 2011 – Sven Bernesson, Uppsala/Kalmar, 1 år, omval

§14. Val av sekreterare 2011: Vakant, uppgiften sköts av ordföranden, Godkändes

§15. Val av övriga styrelseledamöter för 2011: Claes Martinsson,
Sydkorea/Kalmar, 1 år, omval, Martin Nilsson, Färjestaden, 1 år, omval.- Godkändes

§16. Val av två suppleanter i styrelsen 2011: Förslag Torsten Hägerström, Högsby, 1 år – Godkändes.
Ny suppleant efter Staffan Johansson, årsmötet föreslog Johan Lundström, som accepterade.

§17. Val av föreningsrevisor för 2011: Alf-Arne Olsson, Färjestaden, 1
år, ordinarie, omval, Sigvard Matts, Växjö, 1 år, suppleant, omval. – Godkändes

§18. Val av valberedning för 2011: Ordinarie Rose-Marie Johnsson,
Broddaremåla, 1 år, omval. Suppleant, vakant. Det är svårt att hitta lämplig
person i en liten förening. Rose-Marie Johnsson rådgör tills vidare med ordförande
i valberedningsarbetet.- Detta godkändes av årsmötet.

§19. GAF:s firmatecknare under 2011 – Ordföranden och kassören var för
sig. – Godkändes

§20. Kassören föredrog den ekonomiska redovisningen och utfallet för 2010  – Godkändes

§21. Kassören föredrog verksamhetsplan och budget för 2010 – Godkändes

§22. * Medlemsavgiften för 2012. Årsmötet godkände styrelsens förslag på
fortsatt avgift på 200 kronor för vuxna medlemmar i GAF och fortsatt gruppanslutning till SAAF vilket kostar 100 kronor. 100 kronor blir alltså kvar till GAF.

* Individuell årsavgift i GAF för ungdom fortsätter vara 125 kronor per år inklusive 100 kronor till SAAF. Det finns ett par anslutna ungdomar.
* Årsmötet beslutar även att GAF för 2012 har avgiftstypen stödmedlem på 100 kronor som gäller  för person som är gruppansluten i SAAF i en annan lokalförening men som även vill vara med i vår förening. En person ska alltså inte kunna vara gruppansluten två gånger. Detta är godkänt av SAAF, vice ordförande Jan Persson, och det har slagit väl ut. – Godkändes.

§23. Ordföranden rapporterade om kommande medlems- och publika astronomiska aktiviteter.

* I sommar arrangerar GAF/SAAF igen en Sagittarius stjärnträff på södra Öland och det blir åter med Folkets Hus i Södra Möckleby, som samlingsplats. Träffen hålls torsdag till söndag, den 25 till 28 augusti med tjuvstart den 24:e. Nyheten för i år är att de fyra observationsnätterna är förlagda till Eketorps fornborgs p-plats på initiativ av ordföranden och med stöd av styrelsen för att få bättre service, tillgång till toalett, mer utrymme att stå på, och plats att ha några husbilar stående över natten. Därmed återvänder vi till ursprungsplatsen för det var här träffarna startade i början av 1990-talet.

– Ämnet breddas under Sagittarius 11 till att också omfatta geologi. Chris Allen, utbildade geolog och naturguide, erbjöd sig att geologiguida deltagaren under ett studiebesök till stenbrottet i Äleklinta på norra Öland. Avresa lördag morgon diskuterades. Sedan börjar föredragen på lördag eftermiddag i Södra Möckleby Folkets Hus säg vid 14.
– Enligt ordföranden behöver, på tal om föredrag, ingen föredragshållare bjudas in utifrån i år. Det finns intressanta bidrag anmälda.

– Årsmötet föreslog att GAF-medlemmar intresserade av att hjälpa till praktiskt följer med ordföranden ner till Eketorp vid ett tillfälle i maj för att träffa ledningen och reka platsen vilket också bestämdes. Ordföranden håller i detta och återkommer om lämplig tid.

§25. Läget för Eriks till GAF donerade instrument och observatorium utanför Kastlösa, Öland. GAF äger en “mellanbyggnad” samt den moderna 2×2 meters byggnaden avsedd för mindre teleskop som en refraktor. Det finns en spekulant men av praktiska skäl går det inte att köpa och flytta just nu. Föreslaget pris är 5000 kr.
* Det till GAF:s donerade LX200 i Erik Johanssons observatorium i Lunda, Kastlösa, ville inte starta efter vintern. En ny kortslutning har skett bakom instrumentpanelen, Ordföranden ordnar transport och Claes Martinsson tar med elektronik och motorer i handbagaget tillbaka till Sydkorea efter ett Kalmarbesök i maj för lagning. I augusti vid semestern har han med sig grejorna tillbaka.
§26. Läget GAF Hemsida. Claes Martinsson rapporterade om fortsatt hög trafik. Inlägg främst av Jörgen Danielsson och Claes Martinsson. Ibland förmedlas frågor från användare via den till ordföranden. Rent fysiskt finns servern nu i Kalmar, flyttad från Tokyo men flyttas inom kort till Göteborg.

§27. Claes Martinsson föreslår att GAF borde prova modern IT-teknik och video via hemsidan och internet för att kommunicera i realtid mellan medlemmar och kunna hålla utbildningspass samt ha förinspelat material, presentation av GAF, om astrofoto med mera och visade exempel på lämpligt program. Chris Allen hade tagit fram en liten videodesnutt med hjälp av ett annat program.

§28.Teleskoputlåningen till medlemmar i GAF. Ordförande rapporterade om ett fortsatt intresse. För närvarande är de flesta instrumenten utlånade. Även GAF:s observationstält Kendrick Stargate kommer att lånas ut, och det blir under sommarhalvåret.
§29. Övriga frågor:

* Ordföranden tipsade efter ett föredrag på VSP 11 i Lysvik att GAF borde göra verklighet av idén sedan några år och besöka Råö Radioobservatorium söder om Göteborg, som är del i ett internationellt nätverk och i höst får ytterligare kapacitet då ett nytt Europatäckande teleskop (LOFAR) invigs. De har en aktiv informationsavdelning och tar gärna emot studiebesök.

* Alla var mycket nöjda med standardhöjningen av GAF:s årsmöten, med kost och lokal hos Strand denna halvdagskonferens så chansen är stor att GAF återvänder också nästa år.

§25 Årsmötet avslutades
———–
* Chris Allen berättade sedan kort om metoteriter, han hade en egen med sig liksom ordföranden. Claes Martinsson visade några av sina astrofoton via videoförbindelsen över internet och Skype från Seoul, Sydkorea.

GAF:s ordförande Jörgen Danielsson
………………………………………………. Nybro den

Justerat av:
Chris Allen
……………………………………………….. Färjestaden den

Christer Johnsson

………………………………………………. Broddaremåla den

Leave a Reply