GAF:s årsmöte 29 mars 2008

Protokoll fört vid GAF:s årsmöte 2008 den 29 mars klockan 14, hos kassör Chris Allen,Färjestaden,

Närvarande: Jörgen Danielsson, Chris Allen, Alf-Arne Olsson, Martin Nilsson, Sigvard Matts, Fred Johansson, Daniel Edberg. Gäst: Ulf Petersson, KAF, Karlskrona Astronomiska Förening,

Föredragningslista:

§1. Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna – Utsågs sittande Jörgen Danielsson

§3. Dagordningen fastställes för mötet – Godkändes

§4. Val av sekreterare för mötet – Chris Allen

§5. Val av justerare av årsmötesprotokollet – Alf-Arne Olsson

§6. Årsmötets behöriga utlysande – Godkändes

§7. Verksamhetsberättelse för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening 2007 – Godkändes

§8. Revisionsberättelse för GAF 2007 – Godkändes

§9. Ansvarsfrihet för GAF:s styrelse under 2007 – Beviljades

§10. Val av ordförande för GAF 2008 – Jörgen Danielsson, Nybro, 1 år, omval

§11. Val av vice ordförande 2007 – Fred Johansson, Alvesta, 1 år, omval

§12. Val av kassör 2008 – Christopher Allen, Färjestaden, 1 år, omval

§13. Val av vice kassör 2008 – Sven Bernesson, Uppsala/Kalmar, 1 år, omval

§14. Val av sekreterare 2008 – Vakant

§15. Val av övriga styrelseledamöter: Claes Martinsson, Tokyo/Kalmar, 1 år, omval, Martin Nilsson, Färjestaden, 1 år, nyval.

§16. Val av suppleanter i styrelsen: Daniel Edberg, Växjö, 1 år, nyval, Staffan Johansson, Mönsterås, 1 år, omval

§17. Val av föreningsrevisor för 2008: Alf-Arne Olsson, Färjestaden, 1 år, ordinarie, omval, Sigvard Matts, Växjö, 1 år, suppleant, omval.

§18. Val av valberedning för 2008: Ordinarie Rose-Marie Johnsson, Broddaremåla, 1 år, nyval, suppleant, vakant. Styrelsen fick i uppdrag att hitta en kandidat.

§19. GAF:s firmatecknare under 2008 – Förslag ordföranden och kassören var för sig – Godkändes

§20. Kassören föredrog den ekonomiska redovisningen och utfallet för 2007. – Godkändes

§21. Kassören föredrog verksamhetsplan och budget för 2008 – Godkändes

§22. Medlemsavgiften för 2009. Årsmötet godkände styrelsens förslag på fortsatt avgift på 200 kronor för vuxna medlemmar i GAF och fortsatt gruppanslutning till SAAF vilket från 2009 kostar 100 kronor. 100 kronor blir alltså kvar till GAF.

Individuell årsavgift i GAF för ungdom fortsätter vara på 125 kronor per år inklusive 100 kronor till SAAF.

§23. Ordföranden rapporterade om kommande publika astronomiska aktiviteter. I sommar arrangerar GAF/SAAF åter en Sagittarius stjärnträff på södra Öland med Medborgarhuset i Grönhögen som utgångspunkt. Träffen arrangeras to till sö, 31 juli till 3 augusti med tjuvstart på “plattan” på sydöstra Öland kvällen den 30.7. I år sker mötet under perfekta förhållanden eftersom Månen inte stör. – Information

§24. Övriga frågor:

– Donation av Erik Johanssons mindre, nya observatorium till GAF inklusive hans 12 tum f/10-teleskop med tillbehör, som styrelsen tackat ja till, och börjat jobba med. Årsmötet beslöt att skicka teleskopet på service hos Astro Sweden-Meade Astro i Danmark så att elektriska åter fungerar som det ska. GAF har ju en del pengar avsatta för investeringar 2008, och någon observatorieflytt blir det inte i år. GAF köper också ett par tillbehör, en värmeavstötande plasthuv behövs eftersom instrumentet förvaras utomhus.

Tills vidare står observatoriet kvar på sin nuvarande plats eftersom GAF inte längre har en bra plats att flytta det till. Vi har fått klartecken från Eriks brorsdotter Anna. Vi får också använda hans gamla observatorium.

Information av ordföranden:

· Christopher Allen föreslog i fjol årsmötet namnbyte på föreningen eftersom vi inte längre har någon anknytning till Grönhögen. Det finns för tillfället tre olika namnförslag. Ordföranden fick vid styrelsemötet i november 2007 dock stöd för argumentet att tills vidare ändå inte ändra något eftersom namnet är så inarbetat. Chris är beredd att ta tillbaka sitt förslag. – Efter diskussion beslöt årsmötet att ha kvar det ursprungliga namnet på föreningen Grönhögens Astronomiska Förening eftersom det är så inarbetat och välkänt.

– GAF:s hemsida i nya kläder, som GAF Web tack vare en uppgradering som gjorts av Claes Martinsson, Tokyo-Kalmar. Hemsidan är mycket välbesökt visar statistiken. – På förslag av ordföranden beslöt årsmötet att skänka symboliska 100 kronor till CM som tack för arbetet med hemsidan. Pengar som täcker utlandsportot för tidskriften Telescopium.

– Kontakter med KAF, Karlskrona Astronomiska Förening är igång Information. Ulf Peterson berättade kort om KAF:s kontakter utåt, ofta söderut, men man är glada över de nya kontakterna norrut, samt det nyligen avslutade prova på-lånet av GAF:s Meade 10 tum Lightbridge-teleskop.

– Det internationella astronomiåret 2009. Vi ska förstås vara med och dra ut teleskop på trottoarerna och visa allmänheten Månen. Idéer? – Inget speciellt är planerat av GAF ännu men vi har ju rätt instrument för publika visningar. Ulf Pettersson, KAF berättade om planer hos KAF – de ska ut på gator och torg och visa folk instrument och astronomiska objekt – men också hos skåneföreningar. En resa med övernattning planeras till Ven för besök på Tycho Brahemuséet. Kanske något även för oss att följa med på. – Information och diskussion

– Teleskoputlåningen är fortfarande populär. Två nya instrument köptes under 2008. – Information av ordföranden

§25. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat

Ordförande, GAF, Jörgen Danielsson, Nybro den 4.4.2008:

Kassör Chris Allen, sekreterare vid GAF:s årsmöte, Färjestaden den 4.4.2008

Justeringsman: Alf-Arne Olsson, Färjestaden den 4.4.2008

Leave a Reply