GAF:s årsmöte 7 mars 2009

PROTOKOLL VID ÅRSMÖTE MED GRÖNHÖGENS ASTRONOMISKA FÖRENING, GAF, den 7.3 klockan 10.30 2009 hos Martin Nilsson, Maskrosvägen 14, Färjestaden

Närvarande: Jörgen Danielsson, Alf-Arne Olsson, Chris Allen, Martin Nilsson,
Torsten Hägerström, Johan Hägerström (gäst), Rolf Törehed

Föredragningslista:

§1. Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna – Sittande

§3. Dagordningen fastställes för mötet – Godkändes

§4. Val av sekreterare för mötet – Ordförande

§5. Val av justerare av årsmötesprotokollet – Alf-Arne Olsson

§6. Årsmötets behöriga utlysande – Godkändes

§7. Verksamhetsberättelse för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening 2008 –
Upplästes av ordföranden och godkändes

§8. Revisionsberättelse för GAF 2008 – Upplästes av föreningsrevisorn och godkändes

§9. Ansvarsfrihet för GAF:s styrelse under 2008 – Beviljades

§10. Förslag Val av ordförande för GAF 2009 – Jörgen Danielsson, Nybro, 1 år,
omval – Ja

§11. Förslag Val av vice ordförande 2009 – Fred Johansson, Åseda, 1 år, omval – Ja

§12. Förslag Val av kassör 2009 – Christopher Allen, Färjestaden, 1 år, omval – Ja

§13. Förslag Val av vice kassör 2009 – Sven Bernesson, Uppsala/Kalmar, 1 år,
omval – Ja

§14. Förslag Val av sekreterare 2009 – Vakant, sköts av ordföranden, Ja

§15. Förslag Val av övriga styrelseledamöter för 2009: Claes Martinsson,
Tokyo/Kalmar, 1 år, – Ja, omval, Martin Nilsson, Färjestaden, 1 år, omval. – Ja

§16. Förslag Val av suppleanter i styrelsen: Vakant, föreslag av årsmötet,
Torsten Hägerström, Högsby1 år, Ja, Staffan Johansson, Mönsterås, 1 år, omval , Ja

§17. Förslag Val av föreningsrevisor för 2009: Alf-Arne Olsson, Färjestaden, 1
år, ordinarie, – Ja omval, Sigvard Matts, Växjö, 1 år, suppleant, omval. – Ja

§18. Förslag Val av valberedning för 2009: Ordinarie Rose-Marie Johnsson,
Broddaremåla, 1 år, Ja omval. Suppleant, vakant. Utses av GAF:s årsmöte.
Beslutet blev att ge GAF:s styrelse i uppdrag att försöka hitta en lämplig person.

§19. GAF:s firmatecknare under 2009 – Förslag ordföranden och kassören var för
sig – Godkändes

§20. Kassören föredrar den ekonomiska redovisningen och utfallet för 2008. –
Kassör Chris Allen läste upp redovisningen – Godkändes.

§21. Kassören föredrar verksamhetsplan och budget för 2009. – Kassör Chris Allen
läste upp redovisningen. – Godkändes

§22. Medlemsavgiften för 2010. Förslag Årsmötet godkänner styrelsens förslag på
fortsatt avgift på 200 kronor för vuxna medlemmar i GAF och fortsatt
gruppanslutning till SAAF vilket från 2009 kostar 100 kronor. 100 kronor blir alltså kvar till
GAF.Individuell årsavgift i GAF för ungdom fortsätter vara på 125 kronor per år
inklusive 100 kronor till SAAF.
– Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.

§23. Ordföranden rapporterade om kommande publika astronomiska aktiviteter:
* I sommar arrangerar GAF/SAAF åter en Sagittarius stjärnträff på södra Öland
med Medborgarhuset i Grönhögen som utgångspunkt. Träffen arrangeras torsdag till söndag,
20 augusti till 23 augusti med tjuvstart på “plattan” på sydöstra Öland onsdagkvällen
den 19.8. I år sker mötet under perfekta förhållanden. För medlemmar i SAAF-GAF.

§24. Övriga frågor:

* IYA09 aktiviteter, Internationella Astronomiåret

– Allmänhetens Månvisning kvällarna 3:e och 4:e april Saxnäs Camping, GAF Samarbetar
med Kronocamping Saxnäs, kontakt Lasse Sörenson. Samling vid 18 de båda kvällarna
vid den första servicebyggnaden, och allmänheten är välkommen vid klockan 19.

Ordföranden är också inbokad på följande aktiviteter:
– Månvisning för turister ett par kvällar efter midsommar i Skogsby, station Linné.
– Klubbinfo av ordföranden om GAF vid Astronomikväll i Mönsterås 22.3 som Studieförbundet
Vuxenskolan arrangerar tillsammans med Ålems Sparbank med start klockan 17. Visning av från teleskop
inspelat material. GAF:s 10 tums Dobsonteleskop demonstreras.
– Klubbinfo o Månvisning i Vickleby i sommar, turister publik, förslagsvis den
30:e eller 31.7.
– Ytterligare något arrangemang kan tillkomma i sommar.

* GAF-stöd till KAF, Karlskrona Astronomiska Förening, i kampen för att bevara
naturreservat Sturkö fritt från ljusföroreningar – Information. KAF har skickat
en skrivelse till länsstyrelsen i Blekinge.

* Läget teleskoputlåning – Det är fortsatt populärt. Inom kort är Claes
Martinsson, Tokyo, klar med en schemafunktion på GAF Hemsida så att medlemmar
själva kan logga in och boka för intresse för de olika instrumenten.

* Läget för Eriks Johanssons donerade instrument och observatorium i Lunda,
Kastlösa – Ordföranden berättade att LX200 nu cirkulerar bland en del medlemmar
som har möjlighet att hysa ett så stort instrument, och det vill säga främst
villaägare med en bra altan.

* Observatoriet i Grönhögen, nerlagt, som ägs av SERO, Sveriges Energiföreningars
riksorganisation, och där GAF under flera år hyrde in sig, är fortfarande till
salu. Begärt pris nu är 10000 kronor. – Ordföranden beskrev situationen då
fastigheten nu planeras för sju villatomter och rivning av den gamla
Lundaskolan. Observatoriebyggnaden måste flyttas alternativ rivas. GAF är inte
intresserat av att köpa.
– Chris Allen konstaterade att eftersom GAF inte äger observatoriet så är det inte
GAF:s fråga.

Sedan tidigare har GAF:s ordföranden lovat ägaren att informera om observatoriet
till salu i amatörkretsar, ett jobb som nu anses avklarat, samt bistå med
tekniska råd vid nerplockningen. Ägare har också föreslagits att göra arbetet i
samband med Sagittarius 09-mötet den 20-23.8, arrangerat av GAF-SAAF, ett jobb
på en halvdag.

* Observatoriet i Kastlösa, där GAF äger en “mellanbyggnad” samt den moderna 2×2
meters byggnaden avsedd för mindre teleskop som en refraktor, och som GAF fått i
donation efter Erik Johansson.
– Ordföranden informerade årsmötet om att det används då och då. Eriks gamla
observatorium är för närvarande försett med instrument som ägs av ordföranden. Tids
nog hamnar det renoverade LX200 12 tum här. Eftersom GAF hade hoppats att kunna
ställa det nya observatoriet i Skogsby men inte kan det på grund av den fortsatta osäkerheten om
verksamhetens framtid där, får byggnaderna tills vidare stå kvar i Kastlösa, enligt Eriks släkt.

* Idé av Chris Allen. GAF-medlemmar skulle kunna ses lite då och då på en pub på stan
över en “astroöl” – Förslaget fick årsmötets gillande. Vi ska prova någon gång, och
hitta lämplig krog och tidpunkt.

* Claes Martinsson, Tokyo rapporterar på epost att GAF Hemsida är mycket
populär. Det har varit 1200 unika besökare den bästa månaden.

* Kontakter med Kalmar Högskola, Naturvetenskapliga Institutionen, om
astronomisk visning för elever. Efter ett långt uppehåll planeras för
återupptagna visningskvällar under 2009, i vart fall som test. GAF har inget
observatorium lämpligt för publika besök. Som en test har Chris Allen erbjudit
sig att ta emot en grupp elever för månvisningskväll, och söndagen den 5.4 är
planerad tidpunkt. Som backup åtar sig ordföranden att sköta gruppen om han
på grund av oregelbunden arbetstid inte kan vara hemma i Färjestaden då.

§25. Årsmötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse.

==========

Efter lunchen åkte ordförande Jörgen Danielsson och styrelseledamot Martin
Nilsson upp till Kronocamping Saxnäs och träffade Lasse Sörenson, och tittade på
lokalerna inför allmänhetens Månvisningskvällar 3-4.4. De är bra.

Vid årmötesprotokollet den 15 mars 2009:

Ordförande, GAF,
Jörgen Danielsson,
Nybro

Justeringsman: 22 mars 2009,

Alf-Arne Olsson, Färjestaden

Leave a Reply