GAF:s årsmöte den 30.3.2014

ÅRSMÖTE MED GAF, Grönhögens Astronomiska Förening, 2014 klockan 13.30 den 30.3.2014 hos kassör Chris Allen, Jordgubbsgränd 3, 38631 Färjestaden, 073-8201263

=========================================================

Närvarande: Jörgen Danielsson, Chris Allen, Alf-Arne Olsson, Lars Magnusson, Rose-Marie Johnsson, Christer Johnsson, Claes Martinsson, (videolänk från Tokyo).

§1. Ordföranden hälsade alla välkomna.


§2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna – Jörgen Danielsson


§3. Dagordningen fastställs för årsmötet. Tillägg till kallelsen: Fred Johansson, Moheda ringde kort före årsmöte och förklarade sig villig att fortsätta som vice ordförande – Godkändes


§4. Val av sekreterare för årsmötet – Sittande, Jörgen Danielsson


§5. Val av två justerare av årsmötesprotokollet – Chris Allen, Lars Magnusson 


§6. Årsmötets behöriga utlysande – Godkändes


§7. Verksamhetsberättelsen för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening, 2013 föredrogs av ordföranden – Godkändes


§8. Kassören föredrog den ekonomiska redovisningen och utfallet för 2013 – Godkändes


§9. Revisionsberättelsen för GAF 2013 – Revisor Alf-Arne Olsson


§10. Ansvarsfrihet för GAF:s styrelse under 2013 – Årsmötet beviljade ansvarsfrihet.


§11. Kassören föredrar verksamhetsplan och budget för 2014 – Godkändes


§12. GAF:s firmatecknare under 2014 – Ordföranden och kassören var för
sig valdes.

 
§13.Val av ordförande för GAF 2014 – Jörgen Danielsson, Nybro, 1 år, omval


§14.Val av vice ordförande 2014 – Fred Johansson, Moheda, omval


§15.Val av kassör 2014 – Christopher Allen, Färjestaden, 1 år, omval


§16.Val av vice kassör 2014 – Förslag Sven Bernesson, Uppsala/Kalmar, 1 år, omval.

 

§17. Val av sekreterare 2014: – Förslag Vakant. Uppgiften sköts av ordföranden.

 

§18. Val av övriga styrelseledamöter för 2014: Claes Martinsson,
Tokyo/Kalmar, 1 år, omval, Martin Nilsson, Färjestaden, 1 år, omval.


§19. Val av två suppleanter i styrelsen 2014: Lars Magnusson, Borgholm, 1 år,
Johan Lundström, Kalmar, 1 år, båda omval.

§20. Val av föreningsrevisor för 2014: Alf-Arne Olsson, Färjestaden, 1
år, ordinarie, omval,  suppleant vakant.

 
§21. Val av valberedning för 2014: Ordinarie Rose-Marie Johnsson, Broddaremåla, 1 år, omval. Suppleant, vakant. Det är svårt att hitta en lämplig person i en liten förening. Rose-Marie Johnsson och ordföranden rådgör rådgör tills vidare i valberedningsarbetet.


§22. * Medlemsavgiften för 2015. Årsmötet godkände ordförandens förslag på fortsatt avgift på 200 kronor för vuxna medlemmar i GAF och fortsatt gruppanslutning till SAAF vilket numera sedan november 2011 kostar 110 kronor på grund av ökad tryckkostnad för Telescopium. 90 kronor blir alltså kvar till GAF. Medlemsavgiften för ungdom upp till 18 år blir 125 kronor varav 110 kronor går till SAAF och 15 kr till GAF.

* Årsmötet beslutade även att GAF för 2015 ska ha avgiftstypen stödmedlem på 100 kronor som gäller för person som redan är gruppansluten i SAAF i en annan lokalförening men som även vill vara med i vår förening. En person ska alltså inte kunna vara gruppansluten två gånger. Detta är godkänt av SAAF genom vice ordförande Jan Persson.


§23. Ordföranden rapporterade om kommande medlems- och publika astronomiska aktiviteter. 

* I sommar den 20 – 23.8 arrangerar GAF/SAAF åter en Sagittarius stjärnträff på södra Öland och det blir ännu en gång med Folkets Hus i Södra Möckleby, som samlingsplats. Träffen hålls i mitten av augusti torsdag till lördag med tjuvstart på onsdag kväll. Liksom i fjol är de fyra observationsnätterna förlagda till Eketorps fornborgs p-plats i samarbete med Kalmar Läns Museum. Det är att få bättre service, tillgång till toalett, mer utrymme att stå på, och plats att ha några husbilar stående över natten. Premiären på Sag 11 drog många besökare, men tyvärr blev bara en natt klar medan Sagittarius 2012 blev mycket bättre både fler deltagare och bättre väderlek liksom 2013. Vår moderförening SAAF fortsätter liksom tidigare att stödja genom att betala hyran för Folkets Hus. Nyheten i fjol var Swedbank genom Johan Lundström, Kalmar, sponsrade GAF med 2000 kronor, pengar som användes för kostnader i samband med Sagittarius 2013 för transporter med bil. Pengarna räcker också för stöd 2014.

– Ämnet astronomi breddades under Sagittarius 2011 med fortsättning 2012 och 2013 till att också omfatta geologi i form av lokal geologi och planen är att återkomma 2014. Under den träffen skedde en guidad vandring till bland annat visningsplatsen Navet vid Södra Bruket, Degerhamn.

– Den 9.4 är GAF välkommen att visa upp sig genom en Månvisning för deltagare i Seniorkursen på Högalids Folkhögskola i Smedby.

– Den 30.5, fredagen under Kristi Himmelsfärdshelgen, är GAF välkommen att åter resa ner till Grönhögen och berätta om och visa astronomiska objekt för deltagare i Sveriges Fältbiologers årliga Fältstation i Medborgarhuset.

– GAF:s geologiverksamhet lokalt resten av året. – Geologiaktiviteter under sommarhalvåret är en framgång, enligt ordföranden. Det är lätt att planera och stort intresse att vara med, och så har ju föreningen kompetens i form av ett par utbildade geologer. Nästa aktivitet på programmet blir besöket i underjorden på SKB:s, Svensk Kärnbränslehanterings, Äspölabb där teknik för berglagring av utbränt kärnbränsle provas ut. Besöket den 10:e maj är gratis och utgår från Forum-torget, Oskarshamn. Samåkning sker med bil.


§24. Läget för Erik Johanssons till GAF donerade instrument och observatorium utanför Kastlösa, Öland. GAF äger en “mellanbyggnad” samt den moderna 2×2 meters byggnaden avsedd för mindre teleskop som en refraktor. – Ordföranden beskrev att situationen är oförändrad.

§25. Läget GAF Hemsida. som Claes Martinsson håller i. – GAF Webben har en fortsatt relativt hög trafik,. Exempelvis var det 876 unika besökare i januari 2014, 2055 besök gjordes, 8899 sidor visade, 31759 sökträffar, och 5,16 GB bandbredd användes, enligt Claes Martinsson. Den sköts av CM och redigeras av Jörgen Danielsson och Lars Magnusson.

§26. Läget. Teleskoputlåningen till medlemmar i GAF. – Teleskoputlåning har skett också under 2013, men till färre medlemmar och längre perioder. GAF behöver modernisera utrustningen så den klarar avancerat astrofoto. Meade 10 tum Lightbridge, som föreningen ägt cirka 8 år, var utlånad. GAF-medlem Alf-Arne Olsson, Färjestaden frågade om möjlighet att få köpa loss det? Enligt ordföranden vore det en bra lösning. Det är fortfarande ett bra instrument, men uppsatt kräver det sin plats för förvaring. Årsmötet beslöt att godkänna försäljningen. (Priset överenskoms senare till 3500 kronor vilket godkändes av styrelsen och är halva nypriset idag).

– Jan och Roland Olsson, Söderåkra -Torsås, hade sin fyra år gamla Skywatcher HEQ5-montering till salu eftersom de nyligen införskaffat en NEQ6. Ordföranden föreslog att GAF skulle lägga ett bud. Det skulle vara i linje med en ambition inom GAF att modernisera utrustningen så att medlemmar kan erbjudas lån av grejer som klarar att ta astrofoto. Årsmötet sade ja. (Senare överenskoms priset till 4500 kronor, vilket godkändes av styrelsen, och det är 50 procent av dagens nypris).

§27. Övriga frågor:

– För få medlemmar. Diskussion. GAF idag har cirka 20 medlemmar, det är för få, 30 vore rimligare, men samtidigt innebär det att föreningen är lättadministrerad. Medelåldern på GAF:s medlemmar är hög. Hur vi ska bli några fler var uppe till diskussion.

I sammanfattning. Idag utan observatorium och allmänhetens visningar fungerar GAF främst som rådgivare utåt i populär astronomi: Det kommer frågor, inte sällan via hemsidan, om instrument, vad man ska ge bort i present, eller vad det är för instrument som man fått i present? Fast hjälpen ger inte nya medlemmar.

Årsmötet enades om att koncentrera sin verksamhet på astrofotografering. Den är enkel att marknadsföra och borde kunna locka nya medlemmar också yngre. En hittills ej utforskad grupp är medlemmar lokala fotoklubbar på Öland och i Kalmar. Med automatik blir nu astrofotografering ett tema vid det kommande Sagittarius 14-mötet i augusti.

– Ungdomsverksamhet saknas. Det är omöjligt att konkurrera då så mycket annat lockar dagens ungdomar under fritiden? Seniorer känns som en rimligare målgrupp.

– Fjärrobservationer med teleskop – Det är den nya trenden på amatörastronomins himmel även om många fortfarande håller fast vid att observationer måste ha gjorts lokalt – ej internationellt med hjälp av någon annans utrustning där exponeringstid köpts. Tekniken skulle kunna locka skolungdomar, fast det kostar ju, och dagens skola har inga pengar för sådant. Det borde finnas en fond som de kunde söka bidrag från för i god tid planerade astronomi observationsprojekt och därmed jobba som proffs. Vem ska bidraga? Finns intresse?

– Detta sagt efter att ordföranden under snart ett halvår varit aktiv iTelescope.net-användare, och kommer att visa några exempel på resultat under Sagittarius 14-träffen. SAAF söker som bekant börjat pengar av Internetfonden, och planerar att om ett observatorium i Uppsala och instrument för fjärrstyrning. Det görs som ett svenskt pilotprojekt med fjärrstyrning i samarbete med Uppsala AmatörAstronomiska Förening.

* Sagittarius 2014-träffen: Det har framförts önskemål om förändringar rörande middagen på lördagen, som under ett par år ätits på Degerhamns Brukshotell, antingen som lunch eller som ett kvällsarrangemang. Beslutet blev att under kommande träff inte alls arrangera någon gemensam middag på lördagen, och det är för övrigt en stor lättnad för ordföranden, som under flera månader annars måste ta emot och administrera intresseanmälningar. Var och en äter nu som de själva önskar på lördag eftermiddag. Däremot hoppas ordföranden att GAF kan hålla i fika i Folkets Hus, det är mycket efterfrågat men kräver ett visst förberedelsearbete och tillsyn och borde kunna ge några 100-lappar i överskott. Tilläggas ska att under Värmlands Star Party i Lysvik så sker ett samarbete med den lokala hembygdsföreningen och de ansvarar för såväl fika som middag.

§29 Årsmötet avslutas
———–

 

Ordförande, Jörgen Danielsson

Justerat av:

Chris Allen, Datum, Ort

 

 

 

Lars Magnusson, Datum, Ort:

Leave a Reply