GAF:s årsmöte den 25 mars 2012

ÅRSMÖTE MED GAF 2012  klockan 11 den 25.3 hos ordförande Jörgen Danielsson, Hanemålavägen 70D, 382 39 NYBRO, 0481-12326, 072-7309180. Närvarande: Jörgen Danielsson, Fred Johansson, Torsten Hägerström, Chris Allen, Christer och Rose-Marie Johnsson, Alf-Arne Ohlsson och Claes Martinsson, (på Skype-länk från Seoul, Sydkorea).
==============================
FÖREDRAGNINGSLISTA:

§1. Ordföranden hälsade alla välkomna.

§2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna – Sittande

§3. Dagordningen fastställs för årsmötet – Godkändes

§4. Val av sekreterare för årsmötet – Ordföranden

§5. Val av två justerare av årsmötesprotokollet – Alf-Arne Ohlsson, Christer Johnsson

§6. Årsmötets behöriga utlysande – Godkändes

§7. Verksamhetsberättelsen för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening, 2011 föredrogs av ordföranden. – Godkändes

§8. Kassören föredrog den ekonomiska redovisningen och utfallet för 2011 – Av praktiska skäl för att alla deltagare skulle kunna sitta kvar och se på TV-skärmen hjälpte ordföranden till med det. Ett korrekturfel upptäcktes och rättades för kolumnen resultat, 2010 ska ju istället vara 2011.

§9. Revisionsberättelsen för GAF 2011 – Revisor Alf-Arne Ohlsson, godkändes

§10. Ansvarsfrihet för GAF:s styrelse under 2011 – Beviljades

§11. Kassören föredrar verksamhetsplan och budget för 2012 – Godkändes

§12. GAF:s firmatecknare under 2012 – Beslut ordföranden och kassören var för
sig.

§13.Val av ordförande för GAF 2012 – Jörgen Danielsson, Nybro, 1 år, omval

§14.Val av vice ordförande 2012 – Fred Johansson, Moheda,1 år, omval

§15. Val av kassör 2012 – Christopher Allen, Färjestaden, 1 år, omval

§16. Val av vice kassör 2012 – Sven Bernesson, Uppsala/Kalmar, 1 år, omval

§17. Val av sekreterare 2012 – Vakant. Uppgiften sköts av ordföranden.

§18. Val av övriga styrelseledamöter för 2012: Claes Martinsson,
Sydkorea/Kalmar, 1 år, omval, Martin Nilsson, Färjestaden, 1 år, omval.

§19. Val av två suppleanter i styrelsen 2012: Torsten Hägerström, Högsby, 1 år,
Johan Lundström, Kalmar, 1 år, båda omval.

§20. Val av föreningsrevisor för 2012: Alf-Arne Olsson, Färjestaden, 1
år, ordinarie, omval, Sigvard Matts, Växjö, 1 år, suppleant, omval.

§21. Val av valberedning för 2012: Ordinarie Rose-Marie Johnsson,
Broddaremåla, 1 år, omval. Suppleant, vakant. Det är svårt att hitta en ytterligare lämplig
person i en liten förening. Rose-Marie Johnsson rådgör tills vidare tillsammans med ordföranden i valberedningsarbetet.

§22. * Medlemsavgiften för 2013. Årsmötet godkände styrelsens förslag på
fortsatt avgift på 200 kronor för vuxna medlemmar i GAF och fortsatt gruppanslutning till SAAF vilket numera sedan november 2011 kostar 110 kronor på grund av ökad tryckkostnad för Telescopium. 90 kronor blir alltså kvar till GAF.

* Individuell årsavgift i GAF för ungdom fortsätter vara 125 kronor per år inklusive 110 kronor till SAAF.
* Årsmötet beslutade även att GAF för 2013 ska ha avgiftstypen stödmedlem på 100 kronor som gäller för person som är gruppansluten i SAAF i en annan lokalförening men som även vill vara med i vår förening. En person ska alltså inte kunna vara gruppansluten två gånger. Detta är godkänt av SAAF:s vice ordförande Jan Persson.

§23. Ordföranden rapporterade om kommande medlems- och publika astronomiska aktiviteter.

* I sommar arrangerar GAF/SAAF åter en Sagittarius stjärnträff på södra Öland och det blir åter med Folkets Hus i Södra Möckleby, som samlingsplats. Träffen hålls i mitten av augusti torsdag till söndag. Liksom i fjol är de fyra observationsnätterna förlagda till Eketorps Borgs p-plats i samarbete med Kalmar Läns Museum. Det är att få bättre service, tillgång till toalett, mer utrymme att stå på, och plats att ha några husbilar stående över natten. Premiären på Sag 11 drog många besökare, men tyvärr blev bara en natt klar.

– Ämnet breddades under Sagittarius 11 till att också omfatta geologi, och det återkommer 2012, men i modifierad form. Chris Allen, utbildade geolog och naturguide, geologiguidade deltagaren under ett studiebesök till stenbrottet i Äleklinta på norra Öland. Det var många positiva reaktioner men utfärden tog en timme längre än planerat. Vad finns geologiskt att studera på södra Öland? Chris Allen föreslog nu att geologiutflykten under Sag 12 blir kort och lokal ner till utställningen av mineraler vid Södra Bruket och fick stöd för det.

– GAF-medlemmar intresserade av att hjälpa till praktiskt följer med ordföranden ner till Eketorp vid ett tillfälle i maj för att träffa ledningen och reka platsen. Vi ska också visa personalen några av bildresultaten från Sag 11. Ordföranden håller i det och återkommer om lämplig tid.
§25. Ordföranden rapporterade om läget för Erik Johanssons till GAF donerade instrument och observatorium utanför Kastlösa, Öland. GAF äger en “mellanbyggnad” samt den moderna 2×2 meters byggnaden avsedd för mindre teleskop som en refraktor. Ordföranden långlånar LX200:an, observatoriebyggnaden står kvar, men är utannonserad.

§26. GAF Hemsida. Claes Martinsson håller i arbetet, och rapporterade om bra med trafik och byte till en ny server samt aktuellt byte till World Press, (samma publiceringssystem som bland annat DN använder) för att modernisera hemsidan och förenkla driften. Claes sköter det tekniska, Jörgen redigerar och skriver, och alla medlemmar har möjlighet att bidra, tills vidare i samarbete med Jörgen.

 

Claes visade hur den nya hemsidan, som startades direkt efter årsmötet, ser ut och fungerar. GAF:s gamla är nu stängd för nytt material, men går att nå för att se och hämta gammalt material.

§27. Läget. Teleskoputlåningen till medlemmar i GAF. Ordföranden rapporterade. För aktuell situation, se gaf hemsida.

§28. Övriga frågor:

* Ordföranden tipsar efter ett föredrag på VSP 11 i Lysvik att GAF borde göra verklighet av idén sedan några år och besöka Råö Radioobservatorium söder om Göteborg, som är del i ett internationellt nätverk och i höstas fick ytterligare kapacitet då ett nytt Europatäckande teleskop (LOFAR) invigdes. Önskemål finns också från medlemmar. De har en aktiv informationsavdelning och tar gärna emot studiebesök. Swedbank, genom Johan Lundström, har anmält intresse av att sponsra något hos GAF under 2012 och ordföranden tycker att en sådan aktivitetet skulle vara lämplig. Blir det en GAF-resa dit i sensommar-höst?

 

Diskussion. Ordföranden har kollat vad hyra av minibuss kostar 1 + 9 personer. Här är det fritt fram för initiativ av GAF-medlemmar om att hålla i det. Inget beslut togs.

* En klass vid Runstens skola har läst om rymden. Läraren frågar ordföranden om möjligheter till visning numera, men har fått ett avvaktande svar. Chris Allen var pigg på att ta emot dem i vår och visa sitt observatorium.

 

Diskussion. På senare tid hade ordföranden fått flera frågor om astronomisk visning främst från enskilda elever (Ölands Gymnasium) men också från någon skola. Utan eget observatorium och egen lokal och numera brist på tid vore det troligen som att öppna för en flodvåg för andra som också vill ha visning, argumenterar ordförande, och fick stöd. Argumentet när personer hör av sig om visning är istället att själv bli medlem och besöka vår stjärnträff. Tyvärr handlar det också om en säkerhetsfråga, och stöldrisk om information om observatorium sprids.

 

* Ordförande rapporterade dock att en offentlig PR-visning genomförs i vår, det är för cirka 100 unga fältbiologer som samlas för Fältstation 12 nere vid Medborgarhuset i Grönhögen. GAF teleskop och obstält tas med. Här är en perfekt publik. Avtalat är fredag kväll under Kristi himmelsfärdshelgen.

 

* Eventuellt deltar ordföranden i höst med ett astronomiskt föredrag för pensionärerna i Kalmarsunds Senioruniversitet som varje månad har möten i Västerportskyrkan i Kalmar.

* Grottutflykt i länet i vår. Geologisk aktivitet. Efter förslag av Alf Arne Olsson, Färjestaden erbjuds intresserade GAF-medlemmar möjlighet att hänga på och leta lokala grottor, exempelvis en tur i södra länet och en i norra. Nu är det dags att planera. Diskussion om lämpliga mål. En tur för rekning hehövs.
* Fler övriga frågor

§29 Årsmötet avslutades

 

Sekreterare under årsmötet, Jörgen Danielsson, Nybro den 8 april 12

 

Justerat av: Alf-Arne Ohlsson, Färjestaden den 12 april 2012

 

Christer Johnsson, Broddaremåla den 12 maj 2012

Leave a Reply