IMAG0785_sag13_pano_4_stitch_small

Ottenby Camping på södra Öland, Kendricks observationst’ält är i tjänst (men det förstärktes sedan med några linor också), och Lars Magnusson, Thomas Andersson och Sven Bernersson löser världsproblem. Ett panorama taget med mobilkamera och sammanfogat av Microsoft ICE.

Leave a Reply