IMG_2653_sag13_reimers_small

Den nye GAF-medlemmen Klas Reimers i uppackningstagen på parkeringsplatsen vid eketorps borg på södra Öland

Leave a Reply