IMG_2678_sag13_curtolsson_6tums_APOrefraktor_small

I år hade Curt Olsson inte med sig sin 2 x 15 tum bino Dobson från Stockholm men väl en en gammal 6-tums APO refraktor av fin kvalite

Leave a Reply