panorama_2_sag13_14082013_stitch_small

ETT PANORAMA, riktningen är mot norr och i bakgrunden ses entrébyggnaden till Eketorps borg

Leave a Reply