25 juli 2008 22:30UT- JUPITER MED RÖDA FLÄCKEN, (Uppdaterad) 
Friday, July 25, 2008, 17:38


Här är då en bild (ovan) från en knapp timme tidigare med 15 bilder i sekunden, annars snarlik inställning som nämns nedan. Färgbalansen blir något annorlunda, Röda Fläcken träder fram mer. Det syns ju tydligt att den passerat meridianen för en stund sedan.Jupiter med röda Fläcken från samma kväll en kvart senare än ovan, de bästa 20 procent av 2000 frames är använda, och alignment sker på en grå zon intill fläcken vilket ger positiva besked från RegiStax. Klicka på den och ta fram den något större varianten. Det finns en svagt grönaktig zon i det övre molnbanden och det är lovande. Därmed ligger bilden ganska rätt. som synes har GRS också färg, svagt gulröd intill.

Kommentarer