1 augusti 2008 - Sagittarius 08 södra Öland Dag 1-2 - Pågående solförmörkelse 
Friday, August 1, 2008, 03:17En partiell solförmörkelse startade vid 10.40 med maximum 11.40 och slut 12.40.
Från södra Öland skyms drygt 30 procent bort av månen, från norra Sverige betydligt mer. På bilden ses deltagare i SAAF:s och GAF:s stjärnträff Sagittarius 08 i Grönhögen använda instrument utrustade med godkända solfilter för att följa skeendet. Observationer på andra sätt avråds bestämt. Permanenta ögonskador-blindhet blir följden. Foto: Jörgen Danielsson. Instrumentägare: Bengt Rutersten, Stockholm, som ses i förgrunden. I bakgrunden Anders Wettergren, Norrköping.

Kommentarer