7 augusti 2008 - Sagittarius 2008 - Dag 2-3, bilder 
Thursday, August 7, 2008, 13:31

Anders Wettergren och Nils-Olof Carlin diskuterar justeringar av Anders 17.5-tums Dobsons fokusanordning

En hel del stativ med tuber av olika slag. Ett par är privata, en refraktor och en Dobson är GAF:s, övriga är Astro Swedens, träffens gästande teleskopfirma

Curt Olsson och Claes Martinsson

- Ska du slå till eller inte? Christer Kjellnér, Astro Sweden i aktion

Visst är solen intressant sedd genom ett maffigt H-alfa-filter, en refraktor och filter som tillhör Astro Sweden. Bengt Rutersten och Jan Ohlsson observerar just utanför entrén till Medborgarhuset i Grönhögen på södra Öland

Christer och Rose-Marie Johnsson ute på södra Stora Alvaret- Bakom daggskyddet döljer sig en Celestron Omni XLT 127 mm Schmidt-Cassegrain.

Claes Martinsson jobbar med portabel utrustning för astrofotografering med modifierad digital systemkamera. Här ses en fotograferande tub och en guidande. All utrustning ryms i en ryggsäck.

Kollimering med laser pågår av Martin Nilssons 12-tums Meade Lightbridge Dobsonteleskop

Snart dags för observationer. Instrumentet är i vikt på gränsen till vad som går att bära och lägga i en bil ihopmonterad. Höjden på okularet för en vuxen person är helt perfekt och ljusintaget stort. Så det är en frestande investering. Fast modifieringar behövs, exempelvis en motvikt därbak för att klara moderna, lite tyngre okular.

Hänger med än. En Celestron Star Hopper, cirka tio år gammal på 8 tum f/6. Alf-Arne Olsson är ägare och detta snart "museala" instrument hänger med ännu med fin optik fast friktionen i det stora lagret har behövt ökas.

Här har vi en del av test- och prova på-hörnan för nyfikna amatörastronomer. Christer Kjellnér, Astro Sweden har dukat upp bordet med refraktorer och fältkikare.

Här är då GAF:s investering under Sagittarius 08-träffen. En Crawfordfokuserare med microfokus, cirka 10 gånger nerväxling, som passar på vår gamla Orion 120mm Syntarefraktor, vars sladdriga originalfokuserare nu förpassas till en plats längst in i prylskåpet. Det här är helt andra grejor ifråga om kvalite och passning. Vi justerar samtidigt positionen för sökarenb, som kommer att hamna ett stycke ovanför klisterlappen på tuben, och därmed slår inte betraktaren längre pannen i den. Det fanns två och en var en williams och en av Astro i Danmark i nivå med vad klubben kan bära i kostnad.

Ett litet men lättkorrigerat fel med fokuseraren är att fokustuben är för kort - ett mycket vanligt fel för fokuserare till refraktorer hör vi - och med en vanlig 1.25-tums diagonal - eller utan diagonal - nås inte fokus. Ett förlängningsrör måste sätts dit. Här ett tillfälligt rör från en gammal barlow. En test gjordes även med en modern 2-tums diagonal som är snällare och nästan nådde fokus utan förlängare.

Kommentarer