9 augusti 2008 - Felet på Eriks gamla LX200 hittat 
Saturday, August 9, 2008, 00:56

Så här ser det ut, felet på Erik Johanssons gamla donerade LX200 12 tum. En bränd komponent i närheten av strömförsörjningen på 18V. Allt är utbytt av elektroniken tqack vare ett servicekit, ändå bootar det bara halvvägs. Förklaringen är att moderkortet inte får någon ström och det förstår man ju efter denna upptäckt. Varken MEade Astro Danmark kom kom felet på spåren, eller MEade Europe huvudkontor i Berlin, som inte ens öppnqade paketet för att titta på det. Policyn numera är att man inte lagar så här gamla instrument, det är från 1996. Så resan dit var onödig, men GAF grämer sig inte. Ingen skada är skedd och nu kan en lösning vara i sikte. Uppmätning av kontrollpanelens elektronik görs och så ska också transformatorns utspänning mätas. Grundorsaken kan ha varit fel ström ut, och LX200 är kända för att vara känsliga för det. Fortsättning följer.

Kontrollpanelen bortskruvad

LX200 på 12 tum ligger åter på bordet för service i verkstaden.


Kommentarer