30 augusti 2008 - C9.25 på plats i Eriks observatorium 
Saturday, August 30, 2008, 01:27

Nu är Eriks observatorium försett med ett större teleskop igen. Det visade sig att Celestron Advanced Series GT-montering går att få dit, och samma företags tub på 9.25 tum får plats. Faktiskt med ett par decimeter i marginal till taket. Det var enklare att montera den än jag väntat, men utan den lilla trappa på tre steg som Erik byggde hade det inte gått. Nackdelen med en ekvartoriell montering är att instrumentet tar mer plats, fördelen att det är otroligt smidigt att avväga. Tuben flyttas enkelt fram och tillbaka sedan låsskruvarna lossats. Låt säga att du hänger på en tung CCD-kamera där bak, vilket kommer att hända i höst. Utan en jämn fördelning av lasten blir det problem.

Det hela står på Eriks platta, som endast har en primitiv möjlighet att justera så att den är i våg. Jag lyckas nå 95 procent. Allt är nu klart för polinställning. I och med uppställningen saknas finjusteringsmöjligheter i sidled så det hela blir lite chansartat. Vredet under plattan får lossas en aning och så får jag söka mig fram. På grund av den låga positionen för monteringen går det inte att använda polsökaren, men det finns en bra, inbyggd datorrutin som ersätter den.

Överst syns de två, avlånga takluckorna som öppnas manuellt. Det finns ett plommonträd utanför i sydöst. Hela himlen nås inte när som helst utan tid och lokalt väder får styra vilka objekt som fotograferas-observeras. Objekt högt upp är gynnade. Jag ska rita horisonten med skymmande objekt i Sky 6, får att enklare få en överblick.


På väggen ses motorer till den elektriska drivningen av kupolen, som fungerar utmärkt. Strömförsörjningen till monteringen sker med en på fredagen från USA av Scopestuff levererad transformator för europeiskt bruk med 12V och 2.75A. (Syns inte på denna bilden). Jag ska sätta fast den på vägen och förankra kabeln i trägolvet.

Den här monteringen låter som en stucken gris också vid gång i låg fart, och denna last är vad som monteringen klarar med orginalmotvikten plus en extravikt. Exaktheten i gång är inte över sig, säg att jag kan hoppas på bra, enstaka 30-sekundersexponeringar. Det finns ingen PEC. Monteringen är fem år gammal, på senare tid har den vässats något, läser jag på nätet.

Hela uppställningen är preliminär tills vidare. Jag behöver och har beställt en justbar platta med fininställning i båda led. En dag kan det mycket väl sitta en EQ6-montering här istället, som ju har mycket bättre prestanda. Alternativt min eller Eriks - förhoppningsvis då reparerade - LX200 Classic. Problemet då blir att en ekvatoriellt montering inte går att åstakomma, PEC kan inte användas och astrofoton påverkas av fältrotation.

Som synes, hittills är det bara en primitiv uppställning men det fungerar. Plattan är avvägd till 95 procent, det får räcka tills vidare. Nästa uppgift är att blända ner lysrrörsbelysningen i väggarna. En lampa kan få vara röd-vit, och en helröd. Jag har nu orange-röd plast men för att arbetsmomentet ska lyckas bra behövs fler än två händer att hålla fast med.


Kommentarer