GAF Webben upgraderad 
Wednesday, October 1, 2008, 09:06
Internet länken som används till den server som kör GAF webben är nu uppgraderad till 160Mbps. Dock kanske det inte märks så stor skillnad för er i Sverige på grund av ett fenomen som heter nätverks latency. Detta innebär att överförings hastigheten (dvs tiden det tar att ladda en bild eller web sida) är direkt relaterad till avståndet från PC'n till web servern. För mer intressant läsning om detta fenomen kolla denna länk "It's latency stupid"

Med Vänliga Hälsningar
/Claes

Kommentarer