Den 15 februari 2009 - Venus skära - Kraftig bolid 
Sunday, February 15, 2009, 13:47

Venus skära. Astro 102mm ED f/7 refraktor, primärfokus. Philips ToUCam k740, RegiStax 4.0, 1/1500 sek/bild. 5 bilder per sekund, okomprimerade.

Resamlad från 2.0 till 2.2 med 20 bilder i sekunden. Förmodligen något överexponerad trots att exponeringen fortfarande var 1/1500 sekund. Jag jobbade med fokuseringen så den är ok. Venus stod högre upp och refraktionen i atmosfären var liten:Just innan denna videsekvens började, vid 19.43, observerade GAF-medlem Chris Allen, Färjestaden en större bolid, som han bestämde till -7. Den kom in från söder och gick mot norr, försvann under Polaris. Efter sig hade den en gul svans. Ett fräsande ljus hördes. Det hela varade cirka 2 sekunden. Kvar hängde rökslingor.

Medlemmarna i hans familj befann sig i pulkabacken cirka en kilometer söderut. Ett kraftigt ljussken överraskade, mamman såg inte själva boliden, men väl ljusskenet, som alla trodde hade något att göra med elbelysningen i backen. Snabbt efteråt hördes en mycket hög, dov knall, och den väckte fåglarna från sin kvällsslummer.

Observation även i Texas, USA den 15 februari, av bolid och knall, sonic boom? Det kan ha varit rester av de två satelliter,s amerikansk Iridium och en rysk Cosmos som krockade och splittrades tidigare i veckan. Amerikanska luftfartsstyrelsen FAA varnar piloter att vara uppmärksamma på fallande debris. Läs mer på:

http://www.spaceflightnow.com/news/n0902/15debris/

Kommentarer