Den 21 oktober 2009 - M27 från i sensomras 
Wednesday, October 21, 2009, 12:49


Bilder från den 15 september:

M27, ett av de vanligaste objekten som fotograferas av amatören och lika vackert varje gång. 13 x 30 sekunder, i övrigt samma data som för bilderna nedan.Jag håller detta före M15 i Pegasus. Det är 9 x 30 sekunders exponering. Fokus är inte 100 procent perfekt men det räcker. Refraktorns Crawford-fokuserare är bra på att hålla fokus oavsett hur instrumentet riktas och rör sig mellan tagningarna. Här är det sannolikt istället den sjunkande nattemperaturen som spelar ett spratt. Metallen drar ihop sig en aning i kikaren.
Jag fick med en svag komet också, här en hårt beskuren bild, 12 x 30 sekunder av en gammal bekanting. Jag försökte i nästa skede med p/Tritton långt åt öster, mv13 men då kom dåligt väder in. Data är för kl 21-30 den 15.9.2009.

Object name: C/2006 W3 (Christensen)
Magnitude: 12,1
Equatorial: RA: 19h 29m 17s Dec: +06°44'20"(current)
Equatorial 2000: RA: 19h 28m 47s Dec: +06°42'59"
Horizon: Azim: 194°17'43" Alt: +39°14'59"
Visibility: Rise 14:01, Set 03:35
Transit time: 20:46
Object type: Comet
Sun distance (au): 3,20
Hour angle: 00h 44m 24s
Air mass: 1,58
Screen x,y: 1026,00, 276,00
RA rate (arcsecs/sec): -0,0113
Dec rate (arcsecs/sec): -0,0190
Comet perihelion month: 7
Comet perihelion day: 6,6618
Comet perihelion year: 2009
Comet eccentricity: 1,0000
Comet perihelion distance: 3,1262
Comet inclination: 127,0735
Heliocentric: l: 00°50'20"b: 00°23'42"r: 3,2016
Heliocentric longitude: 00°50'20"
Heliocentric latitude: 00°23'42"
Sidereal time: 20:14


Kommentarer