Cone nebulosan 
Tuesday, January 19, 2010, 07:00


I Monoceros strax under Rosett nebulosan ligger Cone nebulosan (NGC 2264). Denna upptäktes av William Herschel år 1785 och den ligger på 2600 ljusårs avstånd från jorden. Nebulosan består egentligen av tre delar vilka är en emissions nebulosa som är ioniserad S Monocerotis vilken är central stjärnan i en öppen stjärnhop och mitt i allt ligger en mörk nebulosa som blockerar ljuset från emissions nebulosan.
Hubble teleskopet har tagit en fin bild (som ni hittar här) av de pelare av gas och mörk materia där stjärnor föds. Bilden ovan består av 5 stycken 8 minuters bilder vilket var lite i minsta laget för att fånga den fina nebulositeten.

Kommentarer