Bli stödmedlem till GAF - En nyhet 
Wednesday, March 24, 2010, 05:37
Som bekant har GAF, Grönhögens Astronomiska Förening, medlemmar som är gruppanslutna till SAAF, Svensk AmatörAstronomisk Förening. Fördelen är att du som medlem får ut mycket mer. För samma årsavgift till enbart ett SAAF-medlemsskap, där fyra nummer av Tidskriften Telescopium, och gratis inträde på stjärnträffen Sagittarius bland annat ingår, ingår för gruppanslutna även medlemsskap i en lokal förening.

Vi har nu fått ok från SAAF genom vice ordförande Jan Persson att det går bra att acceptera stödmedlemmar från grannföreningar som också är SAAF-gruppanslutna, men utan att kräva att ett ytterligare gruppanslutet medlemsskap görs. För GAF innebär det att vi välkomnar stödmedlemmar från andra SAAF-gruppanslutna lokala astronomiföreningar i grannskapet, och avgiften är 100 kronor. Se vidare i spalten till vänster för hur du betalar medlemsskap i GAF+SAAF 2010.

Bakgrunden är ett påpekande från en medlem i KAF, Karlskrona Astronomiska Förening, och han har nu blivit GAF:s förste stödmedlem.

Kommentarer