ASTRONOMI SYD 2010 - Ett bra initiativ men ingen tur med vädret 
Tuesday, May 18, 2010, 02:25


Väderleken ville inte alls vara med under ASTRONOMI SYD 2010
14-16 maj, en astronomiträff och öppet hus i Karlskrona skärgård, som som arrangerades av Karlskrona Astronomiförening (KAF) i samarbete med Svensk Amatörastronomisk Förening (SAAF), Studiefrämjandet och Tjurkö Intresseförening.

Amatörastronomer och allmänheten bjöds in till föreläsningar, teleskopvisningar och kvällsobservationer. Entusiasterna träffades på Tjurkö och Sturkö i kustbandet där himlen är naturligt mörk och fri från ljusföroreningar.

Det är ett lovvärt initiativ som vi hoppas ska upprepas. Denna gång erbjöd naturen enbart observationer av låga dimmoln. I övrigt höll man sig till programmet. Chris Allen, Färjestaden, GAF, berättade om variabler och Ulf Petersson, KAF, om Liv i universum. Möteslokalen var
Tjurkö Intresseförenings kursgård och observationsplats Uttorp Naturreservat.Kommentarer