Klart uppställt för verkliga testbilder - Stjärnspår 
Monday, August 15, 2011, 12:35


BILDEN: Klart uppställt för verkliga testbilder med LX200 12 tum. Som alla förstår är detta enbart tänkt för tester, bilden lär bli bubblig på grund av den varm inomhusluften och att instrumentet är varmt och luften utanför kallare. Instrumentet står i våg och pekar redan mycket nära söder, meridianen befinner sig ganska nära skorstenen, men den är skymd på bilderna. Det är taknocken till vänster.

BILDEN: Baader Steeltrack 3.3 tum fokuserare hamnar lite dumt när jag vrider fast den, men det spelar ingen roll. I den finns alltså Telescope Service f/8 fokalreducerare, som korrigerar för koma och fältkurvatur i en gammal SC-optik. Reduceraren befinner sig bara några millimeter ifrån det ideala läget räknar från CCD-kameran. Efter lite experimenterande med mitt "reservdelslager" lyckades jag skruva isär en adapter och använder här dess låsring som extra spacerring och då går det att låsa 2-tumsadaptern mot filterhjulets framsida. Annars går adapterns gängning för djupt och slår i toppen på de gamla filtren.BILDEN: Erik var pensionerad ingenjör. Det syns. Hans konstruktion för fokusering får sitta kvar. Steel Track fokuseraren är förberedd för motorfokus. Den är dyr men när jag känner mig motiverad i vinter blir det inköpt. Förutom fokusering på distans från PC får du även temperaturkompenserad fokusering.BILDEN: Under tisdagskvällen klarnade det upp och blev en stund halvhyfsade förhållanden innan månljuset störde för mycket. Jag körde tester. Bilden visar en 20-sekunders exponering i primärfokus med TS f/8 reduceraren och ST-8300M binnad 2x2.

- LX200 startar utmärkt - dock kan alltså inte handkontrollen användas manuellt utan kommunikationen sker seriellt med PC och MPO Connections.

- LX200 rör sig fint både i långsam fart och lite snabbare. Det styrs från Conx.

- Programmet skickar uppgigft om datum och tid över till teleskopet, men det går inte att komma åt övriga av handkontrollens funktioner med detta program från PC.

- Teleskopet vet sedan tidigare, innan handkontrollen gick sönder, att det står i alt-azi-position, och ej polar.

- MPO Conx kan automatiskt finjustera och aligna instrumentets position mot data hämtade från en nytagen CCD-bild MEN det kan inte göra den grundläggande start alignment i samband med bootningen. Alltså vet inte instrumentet exakt hur det pekar, bara att det grovt pekar mot söder. Därav avdriften på stjärnorna.

- Fysiskt står teleskopet bra uppställt och pekar i det närmaste rätt mot söder/meridianen. Av någon orsak hade LX200:s sökare årgång 1996 svag kvalite och hårkorset rör sig kraftigt upp och ner beroende på hur du håller ögat. Jag fick därför byta till mitt instruments sökare, årgång 1997, och felet minskades till säg 20 procent. MEN. Att ställa in sökaren i skymningen och mörkret genom att använda en CCD-kamera på ett teleskop med cirka 2500 millimeter brännvidd är inte lätt. Det gick inte. I morse fixade jag detta på fem minuter, men utan kameran på plats.

- Det tog 30 minuter att fokusera LX200 på en husvägg och tegelpannor på en byggnad här i området. Det är bara att prova sig fram. Jag använde främst LX200:s egen fokuserare och finjusterade med Baader Steel Track.

- Bilderna blir bra, bra belyst synfält. Reduceraren sitter ändå 3-4 millimeter fel i förhållande till den ideala positionen, och jag jobbar vidare med justeringar. SBIG ST8300M lyder Conx till 100 procent, och alla användar, instrument och bildtagningsdata som positionen förs in i fits-headern. En liten lustighet som det tog mig en del experimenterande att komma underfund med är hur kylningen styrs. Du skriver in en önskad temperatur säg -10 grader C, men funktionen att sänka (eller höja) aktiveras först sedan du avaktiverat den regulerade kylningen och så slagit på den igen.BILDEN: Tegelpannor CCD-fotograferade från cirka 225 meters håll med 5 sekunders exponering, binnad 2x2, under skymning, i det närmaste natt. Råbild.

Uppdatering den 18.8: Nu har jag gått från en preliminär installation av CCD-kameran, filterhjulet och reduceringslinsen till en definitiv. Det kan ju tyckas vara mycket ordande om en enkel sak: bara skruva ihop grejorna. MEN. Så enkelt är det inte. Prova själv. Liksom med olika verktyg behöver du ha olika adaptrar liggande och rätt som det är kommer användning för någon av dem som blir mycket viktig. Det visade sig att serviceteknikern på Telescope Service i Tyskland för några månader sedan gjorde hel rätt när han skickade med tre extra adaptrar till min order. Nu kom dels 48mm till 2-tums adaptern perfekt till pass som mellanlägg så att jag kunde fästa "röret" i filterhjulet utan att T-gängorna sjönk för djupt ner. Och det sitter snyggt och paralellt. Vidare skickade han med en variabel T-adapter med låsring. Tack vare den kunde jag ställa in rätt avstånd mellan basen på reduceraren 48mm gängor och CCD-kamerans chipyta.

Det totala avståndet ska vara 97,5 mm. Kvar efter CCD och filterhjul blir 80,5 millimeter alltså fram till början av TS f/8 reducerare för SC. Visserligen sjunker nu inte detta paket lika långt in i fokuseraren som tidigare, låsringen för den variabla adaptern hindrar, men det räcker mer än väl för att hålla allt stadigt på plats. Det finns tre rejäla låsskurvar i fokuseraren och den spänner med en låsring.

Slutligen fungerar också den tredje adaptern bra men kommer att användas på Celestron 9.25. Den gör det möjligt att koppla en standard f/6.3 reducerare till en standard modern fokuserare.

---
Så var det bara det här med killen från UPS som varit här och försökt nå mig dagtid ett par gånger med ett litet paket från Tyskland. Tre nya adaptrar är på ingång: En övergång från 48 mm till T-standard, en T-adapter med tre bultar som lossas och då kan det hela roteras 360 grader och låsas i önskat nytt läge. Och så en 1 mm T-ring för att hjälpa i nya situationer då mellanring eller ringar behövs.

Nu tänker jag på Celestron 9.25 tum. Jag bygger dess nya fokuserare, reducerare och kameraanslutning. Ovan nämnda adapter passar perfekt på reduceraren, och i fokuseraren. Här finns också en modern guider av Meade. Dock. Skruvar jag på den hamnar i helt guidern helt fel riktning. Här ska 360 graders roteraren göra nytta.


RGB PREMIÄRBILDEN: Så sitter då TS f/8 reduceraren för SC-optik på korrekt avstånd från CCD-chipet och korrigeringen av bildfältet blir betydligt bättre. Jag får fina stjärnspår,och RGB-bilden av del ett fönster på 150 meters håll innebär alltså premiär. Filterhjulet är enkelt och snabbt att manövrera manuellt och omfokusering behövs inte.De gamla RGB-filtren är inte balanserade mot varandra så rakt av efter samma exponering blir bilden för grön och måste även justeras en bit mot det röda, manuellt. Detta korrigeras ju med hjälp av olika exponeringstid per filterkanal. Den säregna färgen kommer sig alltså av gårdsbelysningen med dragning åt natriumgult. Denna bild är behandlad i Iris version 5.5 av Buil och är närmare sanningen även om det mörkaste området blir för mörkt. Den sista touchen är gjord i ett vanligt bildbehandlingsprogram för att få lite lyster över scenen.BILDEN: StjärnspårBILDEN: Ikväll har jag experimenterat vidare med drivrutiner för LX200 i kombination med ASCOM och bekräftat att jag måste nedgradera ASCOM från 6 till 5 och att den mer avancerade Telescope APi och Meade classic visserligen installeras, men det ger ingen rörelse hos instrumentet. Det gör istället den vanliga Meade drivrutinen rakt upp och ner. Sedan tidigare innan handpanelsproblemet och det brunna membranet vet alltså instrumentet att det står alt-azi. Nu kan jag enkelt med Sky6 synka det mot ett objekt som en stjärna, och det rör sig korrekt och hittar nästa begärda objekt. I alla fall vid "torrsim" inomhus.BILDEN: Uppdaterad 21.8: Eriks till GAF donerade LX200 Classic på 12 tum har nu trackingen igång. Trackingen startar i det ögonblick som instrumentet synkas mot Sky 6 Pro, och det går att nå 10-sekunders exponeringar. Långt ifrån alla blir bra, varm innomhusluft bubblar ju ut genom balkongdörren och så finns en asfalterad yta framför fastigheterna som dagtid blir varm och nattetid släpper ifrån sig värmen. En och annan blir någorlunda skarp med runda stjärnor. Ikväll var det bra med tid och jag hann ta en komplett serie med plattfält först. Jag återkomm3er till objekten som jag försökte med.

För övrigt är det MYCKET bekvämt med ett instrument som står inomhus nästan ute i balkongdörren. Det är snabbt aktiverat, och även om det bara når en bråkdel av himlavalvet blir den delen - som alltså sedan sakta passerar revy i och med jordrotationen - väl undersökt. Nästa åtgärd är att utan strömmen på vrida hela instrumentuppställningen närmare meridianen, alltså söder. Nu står det ungefär rätt.

EN AV PRICKARNA ÄR PLUTOBILDEN Lördag kväll 1930UT den 20.8. en av prickarna är Pluto. 5 x 10 sekunders adderade exponeringar, 12 tum f/8 LX200 SC. Jag tar om bilden om cirka 10 dagar är planen.BILDEN: Måndag kväll den 22.8 klockan 19.30 UT. Nytt försök att fota Plutos område och denna kväll var vädret oehört mycket bättre. En enstaka 10-sekundersexponering. Någon analys eller kalibrering är inte gjord utöver darkframe. Som synes matchar inte fälten. Vi får se vilket som var rätt. I vart fall prickade LX200 synbart rätt på flera andra objekt och jag körde till långt in på natten. Mycket bildbehandling återstår dock.

Kommentarer