29p/Schwassmann-Wachmann, 37p/Forbes Ett par svaga periodiska kometer från i våras 
Friday, September 9, 2011, 14:42


BILDEN: 29p/Schwassmann-Wachmann En svag periodisk komet från i våras. 102 mm f/7 ED refraktor, 30 x 1 min exponering, SBIG ST-8300M, ofiltrerad, 05042011, ca 00UT.
Magnitude: 15,6
Equatorial: RA: 10h 51m 05s Dec: +00°30'02"(current)
Equatorial 2000: RA: 10h 50m 29s Dec: +00°33'51"
Horizon: Azim: 152°14'14" Alt: +30°58'46"
Visibility: Rise 16:28, Set 04:44
Transit time: 22:34
Object type: Comet
Sun distance (au): 6,25
Hour angle: -01h 34m 09s
Air mass: 1,94
Screen x,y: 544,00, 429,00
Comet perihelion month: 7
Comet perihelion day: 9,1482
Comet perihelion year: 2004
Comet eccentricity: 0,0451
Comet perihelion distance: 5,7187
Comet inclination: 9,3930
Heliocentric: l: 02°55'05"b: 00°05'37"r: 6,2508
Heliocentric longitude: 02°55'05"
Heliocentric latitude: 00°05'37"
(Från Sky 6 Pro)BILDEN: Den här bilden är också tagen kring midnatten den 4-5 april 2011, och det ser ut som att p37, en svag periodisk komet, är med. Titta uppe till vänster, en liten, rund, diffus sak, som liknar en klotformig stjärnhop.

Object name: 37P/Forbes
Magnitude: 17,1
Equatorial: RA: 11h 37m 31s Dec: -08°29'30"(current)
Equatorial 2000: RA: 11h 36m 55s Dec: -08°25'30"
Horizon: Azim: 147°53'28" Alt: +20°29'27"
Visibility: Rise 18:09, Set 04:36
Transit time: 23:20
Object type: Comet
Sun distance (au): 2,77
Hour angle: -02h 00m 54s
Air mass: 2,85
Screen x,y: 623,00, 602,00
Comet perihelion month: 12
Comet perihelion day: 10,7874
Comet perihelion year: 2011
Comet eccentricity: 0,5413
Comet perihelion distance: 1,5739
Comet inclination: 8,9605
Heliocentric: l: 03°07'38"b: 00°06'45"r: 2,7697
Heliocentric longitude: 03°07'38"
Heliocentric latitude: 00°06'45"


Kommentarer