Aktuell komet - Vi bygger upp en färgbild av C2009 P1 (Garradd) 
Friday, September 23, 2011, 16:33


BILDEN: En enstaka 30-sekundersexponering i ofiltrerat ljus av C2009 P1 (Garradd), binnat 1x1, bilden är krympt till en fjärdedel, 102mm ED f/7 refraktorn, ST8300M-kameran, ikväll kyld till -15C. Tiden var cirka 22UT den 23092011. Vädret var svagt disigt. Bilden ser något ofokuserad ut, men det beror främst på att det är just i ofiltrerat ljuw plus diset. I RGB-filter, som jag också tagit, är den betydligt skarpare.BILDEN: Det här är en adderad bild 7 x 30 sekunder exponering, och i rött. Den är manuellt inställd på kometkärnan, och kometen har alltså inte hunnit att röra sig särskilt mycket. Enbart en darkframe används och ingen bias, fler behövs och det dämpar bruset i bakgrunden som anas som sneda ränder.

VI BYGGER EN FÄRGBILDBILDEN: Den röda exponeringen är fantastiskt skarp och fin.BILDEN: Det här är den gröna exponeringen. Notera hur mycket bättre skärpan blir även om just det gröna filtret ger sämst fokusering jämfört med R och B. Detta är ju gamla filter, de är inte kallibrerade på samma sätt som dagens moderna. En komet syns vanligen bra i grönt ljus. Den här visar en tydlig koma och en kortare svansstump utan någon struktur.BILDEN: ... och det här är den blå exponeringen. Den är också skarp och fin. Detta är alltså grundmaterialet för en RGB-bild, men filerna måste ju vara de motsvarande FITS-filerna. Jag återkommer med slutresultatet.BILDEN: Här är ett första RGB-resultat. De tre bilderna har ställts in på stjärnorna, och därmed visas med tydlighet att kometen är ett rörligt objekt, och R, G och B överlappar inte. Tiden mellan första och sista bild är cirka 15 minuter. Intressant nog kraschar CCDSoft 5 i sista steget då den kombinerade bilden ska sparas på hårddisken, men Iris av fransmannen Buil klarar manövern galant. färgbalansen är preliminär för såväl rymden som kometen, det går att dra upp och ner i spakarna och justera.

eftersom den färdiga RGB-bilden blir över 30MB på 24 bitar stor har jag fått dra ner storleken och kvaliten betydligt. Nästa arbetsmoment blir att manuellt aligna på centrum av kometens huvud opch göra en ny RGB-kombinering. Då blir stjärnorna utdragna och kometen centrerad med rätt utseende. Men det görs inte ikväll.BILDEN: Här är då den första versionen av en RGB-bild som är centrerad på kometens kärna. Det är en enkel manöver i CCDSoft 5. Aligna manuellt med ett kors mot centeroiden, alltså kometens kärna, på R, G B-bilderna, och därefter får programmet justera dem något. Därefter använde jag åter Iris för additionen. Färgbalansen blir inte perfekt, det är en dragning för mycket åt det röda. En komets koma är åt det gröna hållet. På denna bilden är färgbalansen vägd mer från rött mot det blåa. Som synes behövs det mera kräm, det vill säga mera exponeringstid, för att färgbilder ska komma till sin rätt. Jag behöver alltså jobba en del med de undanstoppade G- och B-bilderna.BILDEN: Och här är då slutresultatet med i snitt 9 x 30 sekunder exponering adderade och alignade per färgkanal. Färgerna blir mycket bättre på kometsn koma och kärna, och någon justering manuellt av färgbalansen är inte gjord. Kometen visas här som teleskopet såg den, men som alla vet är kometsvansen riktad uppåt från horisonten bort från solen som gått ner för timmar sedan.

Det skulle gå att få komethuvudet en aning distinktare. Jag har nämligen tagit en genväg och inte manuelt riktat in komethuvudet för varje färgkanal utan bara låtit programmet addera ihop bilderna. Därmed blir kärnan en aning oval för det tickar ju tid medan de tio exponeringarna görs om vardera 30 sekunder och kometen rör på sig.

Och så har jag ett par tre "set" ytterligare med kometserier i RGB. För att gardera mig. I början av kvällen tog jag också i binnat 2x2 läge. Allt detta material stoppar jag undan tills vidare.

Slutligen ska noteras att den smala svarta kanten i bildens övre och högra del visar på avdriften och hur bra polinställningen är under de sammanlagt 3 x 300 sekunder plus tid för att manuellt växla filter i filterhjulet.

Kommentarer