Kallelse GAF:s årsmöte 25 mars 2012, GAF:s årsmöten 2011, 2010, 2009 och 2008 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED GAF 2012 klockan 11 den 25.3 hos ordförande Jörgen Danielsson, Hanemålavägen 70D, 382 39 NYBRO, 0481-12326, 072-7309180
==============================


FÖREDRAGNINGSLISTA:

§1. Ordföranden hälsar alla välkomna.

§2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

§3. Dagordningen fastställs för årsmötet

§4. Val av sekreterare för årsmötet

§5. Val av två justerare av årsmötesprotokollet

§6. Årsmötets behöriga utlysande

§7. Verksamhetsberättelsen för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening, 2011 föredras av ordföranden.

§8. Kassören föredrar den ekonomiska redovisningen och utfallet för 2011

§9. Revisionsberättelsen för GAF 2011 - Revisor

§10. Ansvarsfrihet för GAF:s styrelse under 2011 - Förslag beviljas

§11. Kassören föredrar verksamhetsplan och budget för 2012

§12. GAF:s firmatecknare under 2012 - Förslag Ordföranden och kassören var för
sig.

§13.Val av ordförande för GAF 2012 - Förslag Jörgen Danielsson, Nybro, 1 år, omval

§14.Val av vice ordförande 2012 - Förslag Fred Johansson, Moheda,1 år, omval

§15. Val av kassör 2012 - Förslag Christopher Allen, Färjestaden, 1 år, omval

§16. Val av vice kassör 2012 - Förslag Sven Bernesson, Uppsala/Kalmar, 1 år, omval

§17. Val av sekreterare 2012: - Förslag Vakant. Uppgiften sköts av ordföranden.

§18. Val av övriga styrelseledamöter för 2012: Förslag Claes Martinsson,
Sydkorea/Kalmar, 1 år, omval, Martin Nilsson, Färjestaden, 1 år, omval.

§19. Val av två suppleanter i styrelsen 2012: Förslag Torsten Hägerström, Högsby, 1 år -
Johan Lundström, Kalmar, 1 år, båda omval.

§20. Val av föreningsrevisor för 2011: Förslag Alf-Arne Olsson, Färjestaden, 1
år, ordinarie, omval, Sigvard Matts, Växjö, 1 år, suppleant, omval.

§21. Val av valberedning för 2012: Förslag Ordinarie Rose-Marie Johnsson,
Broddaremåla, 1 år, omval. Suppleant, vakant. Det är svårt att hitta lämplig
person i en liten förening. Rose-Marie Johnsson rådgör tills vidare tillsammans med ordföranden i valberedningsarbetet.

§22. * Medlemsavgiften för 2013. Förslag Årsmötet godkänner styrelsens förslag på
fortsatt avgift på 200 kronor för vuxna medlemmar i GAF och fortsatt gruppanslutning till SAAF vilket numera sedan november 2011 kostar 110 kronor på grund av ökad tryckkostnad för Telescopium. 90 kronor blir alltså kvar till GAF.

* Individuell årsavgift i GAF för ungdom fortsätter vara 125 kronor per år inklusive 110 kronor till SAAF.
* Årsmötet beslutar även att GAF för 2013 ska ha avgiftstypen stödmedlem på 100 kronor som gäller för person som är gruppansluten i SAAF i en annan lokalförening men som även vill vara med i vår förening. En person ska alltså inte kunna vara gruppansluten två gånger. (Detta är godkänt av SAAF, vice ordförande Jan Persson).

§23. Ordföranden rapporterade om kommande medlems- och publika astronomiska aktiviteter.

* I sommar arrangerar GAF/SAAF åter en Sagittarius stjärnträff på södra Öland och det blir åter med Folkets Hus i Södra Möckleby, som samlingsplats. Träffen hålls i mitten av augusti torsdag till söndag. Liksom i fjol är de fyra observationsnätterna förlagda till Eketorps fornborgs p-plats i samarbete med Kalmar Läns Museum. Det är att få bättre service, tillgång till toalett, mer utrymme att stå på, och plats att ha några husbilar stående över natten. Premiären på Sag 11 drog många besökare, men tyvärr blev bara en natt klar.

- Ämnet breddades under Sagittarius 11 till att också omfatta geologi, och det återkommer 2012, men i modifierad form. Chris Allen, utbildade geolog och naturguide, geologiguidade deltagaren under ett studiebesök till stenbrottet i Äleklinta på norra Öland. Det var många positiva reaktioner men utfärden tog en timme längre än planerat. Vad finns geologiskt att studera på södra Öland? Sedan började föredragen på lördag eftermiddag i Södra Möckleby Folkets Hus.

- Årsmötet föreslår att GAF-medlemmar intresserade av att hjälpa till praktiskt följer med ordföranden ner till Eketorp vid ett tillfälle i maj för att träffa ledningen och reka platsen. Vi ska också visa personalen några av resultaten från Sag 11. Ordföranden håller i det och återkommer om lämplig tid.

§25. Läget för Erik Johanssons s till GAF donerade instrument och observatorium utanför Kastlösa, Öland. GAF äger en "mellanbyggnad" samt den moderna 2x2 meters byggnaden avsedd för mindre teleskop som en refraktor.

§26. Läget GAF Hemsida. som Claes Martinsson håller i.

§27. Läget. Teleskoputlåningen till medlemmar i GAF.

§28. Övriga frågor:

* Ordföranden tipsar efter ett föredrag på VSP 11 i Lysvik att GAF borde göra verklighet av idén sedan några år och besöka Råö Radioobservatorium söder om Göteborg, som är del i ett internationellt nätverk och i höstas fick ytterligare kapacitet då ett nytt Europatäckande teleskop (LOFAR) invigdes. Önskemål finns också från medlemmar. De har en aktiv informationsavdelning och tar gärna emot studiebesök. Swedbank, genom Johan Lundström, har anmält intresse av att sponsra något hos GAF under 2012 och ordföranden tycker att en sådan aktivitetet skulle vara lämplig. Blir det en GAF-resa dit i sensommar-höst?

* En klass vid Runstens skola har läst om rymden. Läraren frågar ordföranden om möjligheter till visning numera, men har fått ett avvaktande svar. Chris Allen är pigg på att ta emot dem och visa sitt observatorium. Slutet av april blir intressant med planeter och Månen synliga. Ordföranden kan boka in dem för våren. Det blir då ett gratis PR-besök i Färjestaden och vi hoppas på att några nya medlemmar.

* Grottutflykt i länet i vår. Geologisk aktivitet. Efter förslag av Alf Arne Olsson, Färjestaden erbjuds intresserade GAF-medlemmar möjlighet att hänga på och leta lokala grottor, exempelvis en tur i södra länet och en i norra. Nu är det dags att planera.
* Fler frågor

* Eventuellt deltar ordföranden i höst med ett astronomiskt föredrag för pensionärerna i Kalmarsunds Senioruniversitet som varje månad har möten i Västerportskyrkan i Kalmar.

* Fler övriga frågor

§29 Årsmötet avslutas
-----------

KORT LUNCH (Hämtpizza?)

----------

Virtuella föredrag över internet via Skype, som visas på tv- och datorskärm:

* Så gör du CCD-bilder - Jörgen Danielsson, Nybro
* Avancerade astrofototips, program som funkar tillsammans - Claes Martinsson, Seoul, Sydkorea
* Enkla astrofoton med digital systemkamera - Venus - så gör du - Jörgen Danielsson
* Så funkar en tysk ekvatoriell montering - Studera Celestrons nya CGEM DX, Jörgen Danielsson


===================================================


ÅRSMÖTE MED GAF 2011 den 26.3 på Strand Hotell i Borgholm klockan 13.
Deltagare: Jörgen Danielsson, Torsten Hägerström, Fred Johansson, Martin Nilsson, Alf-Arne Olsson, Johan Lundström, Rose-Marie Johnsson, Christer Johnsson, Chris Allen med son, Claes Martinsson, på video Skype PC från Seol, Sydkorea.

=======================================================================
Swedbank Torsås, Emmaboda genom Johan Lundström, sponsrade med 100 kronor per deltagare, alltså 10 stycken, vilket vi tackar för. Kostnaden per deltagare var 275 kr plus moms. Var och en betalade 100 kr ur egen ficka.
=======================================================================
§1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna - Sittande

§3. Dagordningen fastställes för årsmötet - Godkändes

§4. Val av sekreterare för årsmötet - Ordförande

§5. Val av två justerare av årsmötesprotokollet - Chris Allen, Färjestaden, Christer Johnsson, Broddaremåla

§6. Årsmötets behöriga utlysande - Godkändes

§7. Verksamhetsberättelse för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening, 2010 - Ordföranden föredrog. Godkändes

§8. Revisionsberättelse för GAF 2010 - Revisor Alf-Arne Ohlsson, godkändes

§9. Ansvarsfrihet för GAF:s styrelse under 2010 - Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

§10.Val av ordförande för GAF 2011 - Jörgen Danielsson, Nybro, 1 år, omval

§11.Val av vice ordförande 2011 - Fred Johansson, Åseda, 1 år, omval

§12. Val av kassör 2011 - Christopher Allen, Färjestaden, 1 år, omval

§13. Val av vice kassör 2011 - Sven Bernesson, Uppsala/Kalmar, 1 år, omval

§14. Val av sekreterare 2011: Vakant, uppgiften sköts av ordföranden, Godkändes

§15. Val av övriga styrelseledamöter för 2011: Claes Martinsson,
Sydkorea/Kalmar, 1 år, omval, Martin Nilsson, Färjestaden, 1 år, omval.- Godkändes

§16. Val av två suppleanter i styrelsen 2011: Förslag Torsten Hägerström, Högsby, 1 år - Godkändes.
Ny suppleant efter Staffan Johansson, årsmötet föreslog Johan Lundström, som accepterade.

§17. Val av föreningsrevisor för 2011: Alf-Arne Olsson, Färjestaden, 1
år, ordinarie, omval, Sigvard Matts, Växjö, 1 år, suppleant, omval. - Godkändes

§18. Val av valberedning för 2011: Ordinarie Rose-Marie Johnsson,
Broddaremåla, 1 år, omval. Suppleant, vakant. Det är svårt att hitta lämplig
person i en liten förening. Rose-Marie Johnsson rådgör tills vidare med ordförande
i valberedningsarbetet.- Detta godkändes av årsmötet.

§19. GAF:s firmatecknare under 2011 - Ordföranden och kassören var för
sig. - Godkändes

§20. Kassören föredrog den ekonomiska redovisningen och utfallet för 2010  - Godkändes

§21. Kassören föredrog verksamhetsplan och budget för 2010 - Godkändes

§22. * Medlemsavgiften för 2012. Årsmötet godkände styrelsens förslag på
fortsatt avgift på 200 kronor för vuxna medlemmar i GAF och fortsatt gruppanslutning till SAAF vilket kostar 100 kronor. 100 kronor blir alltså kvar till GAF.

* Individuell årsavgift i GAF för ungdom fortsätter vara 125 kronor per år inklusive 100 kronor till SAAF. Det finns ett par anslutna ungdomar.
* Årsmötet beslutar även att GAF för 2012 har avgiftstypen stödmedlem på 100 kronor som gäller  för person som är gruppansluten i SAAF i en annan lokalförening men som även vill vara med i vår förening. En person ska alltså inte kunna vara gruppansluten två gånger. Detta är godkänt av SAAF, vice ordförande Jan Persson, och det har slagit väl ut. - Godkändes.

§23. Ordföranden rapporterade om kommande medlems- och publika astronomiska aktiviteter.

* I sommar arrangerar GAF/SAAF igen en Sagittarius stjärnträff på södra Öland och det blir åter med Folkets Hus i Södra Möckleby, som samlingsplats. Träffen hålls torsdag till söndag, den 25 till 28 augusti med tjuvstart den 24:e. Nyheten för i år är att de fyra observationsnätterna är förlagda till Eketorps fornborgs p-plats på initiativ av ordföranden och med stöd av styrelsen för att få bättre service, tillgång till toalett, mer utrymme att stå på, och plats att ha några husbilar stående över natten. Därmed återvänder vi till ursprungsplatsen för det var här träffarna startade i början av 1990-talet.

- Ämnet breddas under Sagittarius 11 till att också omfatta geologi. Chris Allen, utbildade geolog och naturguide, erbjöd sig att geologiguida deltagaren under ett studiebesök till stenbrottet i Äleklinta på norra Öland. Avresa lördag morgon diskuterades. Sedan börjar föredragen på lördag eftermiddag i Södra Möckleby Folkets Hus säg vid 14.
- Enligt ordföranden behöver, på tal om föredrag, ingen föredragshållare bjudas in utifrån i år. Det finns intressanta bidrag anmälda.

- Årsmötet föreslog att GAF-medlemmar intresserade av att hjälpa till praktiskt följer med ordföranden ner till Eketorp vid ett tillfälle i maj för att träffa ledningen och reka platsen vilket också bestämdes. Ordföranden håller i detta och återkommer om lämplig tid.

§25. Läget för Eriks till GAF donerade instrument och observatorium utanför Kastlösa, Öland. GAF äger en "mellanbyggnad" samt den moderna 2x2 meters byggnaden avsedd för mindre teleskop som en refraktor. Det finns en spekulant men av praktiska skäl går det inte att köpa och flytta just nu. Föreslaget pris är 5000 kr.
* Det till GAF:s donerade LX200 i Erik Johanssons observatorium i Lunda, Kastlösa, ville inte starta efter vintern. En ny kortslutning har skett bakom instrumentpanelen, Ordföranden ordnar transport och Claes Martinsson tar med elektronik och motorer i handbagaget tillbaka till Sydkorea efter ett Kalmarbesök i maj för lagning. I augusti vid semestern har han med sig grejorna tillbaka.
§26. Läget GAF Hemsida. Claes Martinsson rapporterade om fortsatt hög trafik. Inlägg främst av Jörgen Danielsson och Claes Martinsson. Ibland förmedlas frågor från användare via den till ordföranden. Rent fysiskt finns servern nu i Kalmar, flyttad från Tokyo men flyttas inom kort till Göteborg.

§27. Claes Martinsson föreslår att GAF borde prova modern IT-teknik och video via hemsidan och internet för att kommunicera i realtid mellan medlemmar och kunna hålla utbildningspass samt ha förinspelat material, presentation av GAF, om astrofoto med mera och visade exempel på lämpligt program. Chris Allen hade tagit fram en liten videodesnutt med hjälp av ett annat program.

§28.Teleskoputlåningen till medlemmar i GAF. Ordförande rapporterade om ett fortsatt intresse. För närvarande är de flesta instrumenten utlånade. Även GAF:s observationstält Kendrick Stargate kommer att lånas ut, och det blir under sommarhalvåret.
§29. Övriga frågor:

* Ordföranden tipsade efter ett föredrag på VSP 11 i Lysvik att GAF borde göra verklighet av idén sedan några år och besöka Råö Radioobservatorium söder om Göteborg, som är del i ett internationellt nätverk och i höst får ytterligare kapacitet då ett nytt Europatäckande teleskop (LOFAR) invigs. De har en aktiv informationsavdelning och tar gärna emot studiebesök.

* Alla var mycket nöjda med standardhöjningen av GAF:s årsmöten, med kost och lokal hos Strand denna halvdagskonferens så chansen är stor att GAF återvänder också nästa år.

§25 Årsmötet avslutades
-----------
* Chris Allen berättade sedan kort om metoteriter, han hade en egen med sig liksom ordföranden. Claes Martinsson visade några av sina astrofoton via videoförbindelsen över internet och Skype från Seoul, Sydkorea.

GAF:s ordförande Jörgen Danielsson
…....................................................... Nybro den

Justerat av:
Chris Allen
…........................................................ Färjestaden den

Christer Johnsson

…....................................................... Broddaremåla denÅrsmöte för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening klockan 11.00 söndag den 21 mars 2010 hos Alf-Arne Olsson, Tjädergatan 6, Färjestaden.

Närvarande: Alf-Arne Olsson, Jörgen Danielsson, Fred Johansson, Martin Nilsson, Rose-Marie Johnsson, Christer Johnsson, Torsten Hägerström, Chris Allen


Föredragningslista:

§1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna - Sittande

§3. Dagordningen fastställdes för mötet efter ett tillägg under paragraf 22, årsavgifter - Godkändes

§4. Val av sekreterare för mötet – Ordföranden valdes

§5. Val av justerare av årsmötesprotokollet – Chris Allen, Alf-Arne Olsson

§6. Årsmötets behöriga utlysande - Godkändes

§7. Verksamhetsberättelse för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening, 2009 - Godkändes

§8. Revisionsberättelse för GAF 2009 - Godkändes

§9. Ansvarsfrihet för GAF:s styrelse under 2009 - Beviljades

§10.Val av ordförande för GAF 2010 - Jörgen Danielsson, Nybro, 1 år, omval

§11.Val av vice ordförande 2010 - Fred Johansson, Åseda, 1 år, omval

§12. Val av kassör 2010 - Christopher Allen, Färjestaden, 1 år, omval

§13. Val av vice kassör 2010 - Sven Bernesson, Uppsala/Kalmar, 1 år, omval

§14. Val av sekreterare 2010: Vakant, sköts av ordföranden,

§15. Val av övriga styrelseledamöter för 2010: Claes Martinsson,
Sydkorea/Kalmar, 1 år, omval, Martin Nilsson, Färjestaden, 1 år, omval.

§16. Val av suppleanter i styrelsen: Torsten Hägerström, Högsby, 1 år,
Staffan Johansson, Mönsterås, 1 år, omval

§17. Val av föreningsrevisor för 2009: Alf-Arne Olsson, Färjestaden, 1
år, ordinarie, omval, Sigvard Matts, Växjö, 1 år, suppleant, omval.

§18. Val av valberedning för 2009: Ordinarie Rose-Marie Johnsson,
Broddaremåla, 1 år, Ja omval. Suppleant, vakant. Det är svårt att hitta lämplig
person i en liten förening. Rose-Marie Johnsson rådgör tills vidare med ordförande
i valberedningsarbetet.

§19. GAF:s firmatecknare under 2010 - Förslag ordföranden och kassören var för
sig – Godkändes.

§20. Kassören föredrog den ekonomiska redovisningen och utfallet för 2009 - Godkändes

§21. Kassören föredrog verksamhetsplan och budget för 2010 - Godkändes


§22. * Medlemsavgiften för 2011. Årsmötet godkände styrelsens förslag på
fortsatt avgift på 200 kronor för vuxna medlemmar i GAF och fortsatt gruppanslutning till SAAF vilket kostar 100 kronor. 100 kronor blir alltså kvar till GAF.
* Individuell årsavgift i GAF för ungdom fortsätter vara på 125 kronor per år inklusive 100 kronor till SAAF.
* Årsmötet godkände även att GAF omedelbart för 2010 inför avgiftstypen stödmedlem på 100 kronor som också gäller under 2011 för person som är gruppansluten i SAAF i en annan lokalförening men som även vill vara med i vår förening. En person ska alltså inte kunna vara gruppansluten två gånger. Detta är godkänt av SAAF, (vice ordförande Jan Persson), och vi har redan fått en stödmedlem från KAF för 2010.

§23. Ordföranden rapporterade om kommande medlems- och publika astronomiska aktiviteter:

* I sommar arrangerar GAF/SAAF åter en Sagittarius stjärnträff på södra Öland men det blir med Folkets Hus i Södra Möckleby, som samlingsplats. Träffen hålls torsdag till söndag, 12 augusti till 15 augusti med tjuvstart på "Kalkplattan" på sydöstra Öland onsdagkvällen den 11.8.
* Under sensommaren är förhoppningen att Mörbylånga kommun och skolverket åter arrangerar en populärvetenskaplig kurs för flickor, som vi är inbjudna att deltaga i.
* Sent i september arrangerar EU och Station Linne åter Forskarfredag och GAF vill vara representerad där.

§24. IYA09 aktiviteter, Internationella Astronomiåret i backspegeln, några ord från ordföranden. – Liksom SAAF centralt konstaterat var 2009 ett bra år för att popularisera och marknadsföra amatörastronomi, många aktiviteter och arrangemang för allmänhet genomfördes, men tyvärr märks det inte i en ökad medlemstillströmning. SAAF liksom GAF ligger på i princip oförändrade siffror.

§25. Läget för Eriks till GAF donerade instrument och observatorium. GAF äger en "mellanbyggnad" samt den moderna 2x2 meters byggnaden avsedd för mindre teleskop som en refraktor. En spekulant har nu tackat nej till att köpa det lilla observatoriet. Teleskopet är klart för den sista justeringen mot stjärnhimlen vilket sker i vår.

§24. Övriga frågor:

* GAF fyller 10 år den 1.4. Hur firar vi? Diskussion. En idé är att ordna med extra många fördrag av avancerade amatörer men även en och annan proffsastronom under Sagittarius 2010. En bra idé, tycker ordföranden, det finns flera kandidater, men påpekar att det praktiska med föredragshållare kräver fler funktionärer igång under mötet. Förslag väcktes om att ordna en kommitté som håller i detta.

* GAF stödmedlem till Station Linné. Ordföranden informerade om situationen för Station Linné i Torslunda, tidigare Uppsala Ekologiska forskningsstation, som efter ett år av ovisshet under 2009 nu står stadigare 2010 med stiftelse, verksamhetsbolag samt ideell stödförening igång. Själva huset är accepterat av fastighetsverket som donation och insamlingen av 300000 kronor för att friköpa marken är nu nästan i hamn.

Årsmötet beslöt att godkänna ordförandens förslag om att sätta in 500 kronor som stödmedlem 2010. Platsen är den bästa för astronomiska observationer i trakten av Kalmar och Öland, men det är inte läge att bygga något permanent som observatorium med tanke på alla de planer för utveckling av fastigheten som finns. Däremot kan GAF-medlemmar åka och ställa sig där med mobil utrustning när vädret är fint. I drift finns för övrigt en donerad proffsig väderstation vars data kan avläsas på www.stationlinne.se

* Läget för teleskoputlåningen. ETX AT70 kom tillbaka från Fred Johansson, och den 4.4 återlämnas 10 tum f/5 Lightbridge Dobson av Anton Platz. 5 tum f/8 refraktorn är lagad. Martin Nilsson lämnade beställda rattar i mässing, mycket tjusiga, som ersätter plastrattar som gått sönder och de kostar GAF 600 kr.

APM 100mm x25 fältkikaren är på service för kollimering av optiken hos AstroSweden-Astro i Danmark, och är tillbaka till Sagittarius 2010-träffen. Det är för övrigt glädjande att fler GAF-medlemmar på egen hand nu skaffar mer seriösa instrument som 10 tum f/5 Newton. GAF:s ambition i fortsättningen är utbildning av medlemmar enligt beslut av styrelsen i höstas.

* Läget GAF Hemsida. Fortsatt hög trafik. Inlägg främst av Jörgen Danielsson och Claes Martinsson.
Ibland förmedlas frågor från användare via den till ordföranden. Rent fysiskt finns servern nu i Kalmar, flyttad från Tokyo.

§25 Årsmötet avslutades. Tack för deltagandet.

Nybro den 2010

Ordförande, GAF,
Jörgen Danielsson,

Justeras:


Färjestaden den 2010

Chris Allen

Färjestaden den 2010

Alf-Arne Olsson
PROTOKOLL VID ÅRSMÖTE MED GRÖNHÖGENS ASTRONOMISKA FÖRENING, GAF, den 7.3 klockan 10.30 2009 hos Martin Nilsson, Maskrosvägen 14, Färjestaden

Närvarande: Jörgen Danielsson, Alf-Arne Olsson, Chris Allen, Martin Nilsson,
Torsten Hägerström, Johan Hägerström (gäst), Rolf Törehed

Föredragningslista:

§1. Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna - Sittande

§3. Dagordningen fastställes för mötet - Godkändes

§4. Val av sekreterare för mötet - Ordförande

§5. Val av justerare av årsmötesprotokollet - Alf-Arne Olsson

§6. Årsmötets behöriga utlysande - Godkändes

§7. Verksamhetsberättelse för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening 2008 -
Upplästes av ordföranden och godkändes

§8. Revisionsberättelse för GAF 2008 - Upplästes av föreningsrevisorn och godkändes

§9. Ansvarsfrihet för GAF:s styrelse under 2008 - Beviljades

§10. Förslag Val av ordförande för GAF 2009 - Jörgen Danielsson, Nybro, 1 år,
omval - Ja

§11. Förslag Val av vice ordförande 2009 - Fred Johansson, Åseda, 1 år, omval - Ja

§12. Förslag Val av kassör 2009 - Christopher Allen, Färjestaden, 1 år, omval - Ja

§13. Förslag Val av vice kassör 2009 - Sven Bernesson, Uppsala/Kalmar, 1 år,
omval - Ja

§14. Förslag Val av sekreterare 2009 – Vakant, sköts av ordföranden, Ja

§15. Förslag Val av övriga styrelseledamöter för 2009: Claes Martinsson,
Tokyo/Kalmar, 1 år, - Ja, omval, Martin Nilsson, Färjestaden, 1 år, omval. - Ja

§16. Förslag Val av suppleanter i styrelsen: Vakant, föreslag av årsmötet,
Torsten Hägerström, Högsby1 år, Ja, Staffan Johansson, Mönsterås, 1 år, omval , Ja

§17. Förslag Val av föreningsrevisor för 2009: Alf-Arne Olsson, Färjestaden, 1
år, ordinarie, - Ja omval, Sigvard Matts, Växjö, 1 år, suppleant, omval. - Ja

§18. Förslag Val av valberedning för 2009: Ordinarie Rose-Marie Johnsson,
Broddaremåla, 1 år, Ja omval. Suppleant, vakant. Utses av GAF:s årsmöte.
Beslutet blev att ge GAF:s styrelse i uppdrag att försöka hitta en lämplig person.

§19. GAF:s firmatecknare under 2009 - Förslag ordföranden och kassören var för
sig - Godkändes

§20. Kassören föredrar den ekonomiska redovisningen och utfallet för 2008. -
Kassör Chris Allen läste upp redovisningen - Godkändes.

§21. Kassören föredrar verksamhetsplan och budget för 2009. - Kassör Chris Allen
läste upp redovisningen. - Godkändes

§22. Medlemsavgiften för 2010. Förslag Årsmötet godkänner styrelsens förslag på
fortsatt avgift på 200 kronor för vuxna medlemmar i GAF och fortsatt
gruppanslutning till SAAF vilket från 2009 kostar 100 kronor. 100 kronor blir alltså kvar till
GAF.Individuell årsavgift i GAF för ungdom fortsätter vara på 125 kronor per år
inklusive 100 kronor till SAAF.
- Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.

§23. Ordföranden rapporterade om kommande publika astronomiska aktiviteter:
* I sommar arrangerar GAF/SAAF åter en Sagittarius stjärnträff på södra Öland
med Medborgarhuset i Grönhögen som utgångspunkt. Träffen arrangeras torsdag till söndag,
20 augusti till 23 augusti med tjuvstart på "plattan" på sydöstra Öland onsdagkvällen
den 19.8. I år sker mötet under perfekta förhållanden. För medlemmar i SAAF-GAF.

§24. Övriga frågor:

* IYA09 aktiviteter, Internationella Astronomiåret

- Allmänhetens Månvisning kvällarna 3:e och 4:e april Saxnäs Camping, GAF Samarbetar
med Kronocamping Saxnäs, kontakt Lasse Sörenson. Samling vid 18 de båda kvällarna
vid den första servicebyggnaden, och allmänheten är välkommen vid klockan 19.

Ordföranden är också inbokad på följande aktiviteter:
- Månvisning för turister ett par kvällar efter midsommar i Skogsby, station Linné.
- Klubbinfo av ordföranden om GAF vid Astronomikväll i Mönsterås 22.3 som Studieförbundet
Vuxenskolan arrangerar tillsammans med Ålems Sparbank med start klockan 17. Visning av från teleskop
inspelat material. GAF:s 10 tums Dobsonteleskop demonstreras.
- Klubbinfo o Månvisning i Vickleby i sommar, turister publik, förslagsvis den
30:e eller 31.7.
- Ytterligare något arrangemang kan tillkomma i sommar.

* GAF-stöd till KAF, Karlskrona Astronomiska Förening, i kampen för att bevara
naturreservat Sturkö fritt från ljusföroreningar - Information. KAF har skickat
en skrivelse till länsstyrelsen i Blekinge.

* Läget teleskoputlåning - Det är fortsatt populärt. Inom kort är Claes
Martinsson, Tokyo, klar med en schemafunktion på GAF Hemsida så att medlemmar
själva kan logga in och boka för intresse för de olika instrumenten.

* Läget för Eriks Johanssons donerade instrument och observatorium i Lunda,
Kastlösa - Ordföranden berättade att LX200 nu cirkulerar bland en del medlemmar
som har möjlighet att hysa ett så stort instrument, och det vill säga främst
villaägare med en bra altan.

* Observatoriet i Grönhögen, nerlagt, som ägs av SERO, Sveriges Energiföreningars
riksorganisation, och där GAF under flera år hyrde in sig, är fortfarande till
salu. Begärt pris nu är 10000 kronor. - Ordföranden beskrev situationen då
fastigheten nu planeras för sju villatomter och rivning av den gamla
Lundaskolan. Observatoriebyggnaden måste flyttas alternativ rivas. GAF är inte
intresserat av att köpa.
- Chris Allen konstaterade att eftersom GAF inte äger observatoriet så är det inte
GAF:s fråga.

Sedan tidigare har GAF:s ordföranden lovat ägaren att informera om observatoriet
till salu i amatörkretsar, ett jobb som nu anses avklarat, samt bistå med
tekniska råd vid nerplockningen. Ägare har också föreslagits att göra arbetet i
samband med Sagittarius 09-mötet den 20-23.8, arrangerat av GAF-SAAF, ett jobb
på en halvdag.

* Observatoriet i Kastlösa, där GAF äger en "mellanbyggnad" samt den moderna 2x2
meters byggnaden avsedd för mindre teleskop som en refraktor, och som GAF fått i
donation efter Erik Johansson.
- Ordföranden informerade årsmötet om att det används då och då. Eriks gamla
observatorium är för närvarande försett med instrument som ägs av ordföranden. Tids
nog hamnar det renoverade LX200 12 tum här. Eftersom GAF hade hoppats att kunna
ställa det nya observatoriet i Skogsby men inte kan det på grund av den fortsatta osäkerheten om
verksamhetens framtid där, får byggnaderna tills vidare stå kvar i Kastlösa, enligt Eriks släkt.

* Idé av Chris Allen. GAF-medlemmar skulle kunna ses lite då och då på en pub på stan
över en "astroöl" - Förslaget fick årsmötets gillande. Vi ska prova någon gång, och
hitta lämplig krog och tidpunkt.

* Claes Martinsson, Tokyo rapporterar på epost att GAF Hemsida är mycket
populär. Det har varit 1200 unika besökare den bästa månaden.


* Kontakter med Kalmar Högskola, Naturvetenskapliga Institutionen, om
astronomisk visning för elever. Efter ett långt uppehåll planeras för
återupptagna visningskvällar under 2009, i vart fall som test. GAF har inget
observatorium lämpligt för publika besök. Som en test har Chris Allen erbjudit
sig att ta emot en grupp elever för månvisningskväll, och söndagen den 5.4 är
planerad tidpunkt. Som backup åtar sig ordföranden att sköta gruppen om han
på grund av oregelbunden arbetstid inte kan vara hemma i Färjestaden då.

§25. Årsmötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse.

==========

Efter lunchen åkte ordförande Jörgen Danielsson och styrelseledamot Martin
Nilsson upp till Kronocamping Saxnäs och träffade Lasse Sörenson, och tittade på
lokalerna inför allmänhetens Månvisningskvällar 3-4.4. De är bra.


Vid årmötesprotokollet den 15 mars 2009:

Ordförande, GAF,
Jörgen Danielsson,
Nybro

Justeringsman: 22 mars 2009,

Alf-Arne Olsson, FärjestadenProtokoll fört vid GAF:s årsmöte 2008 den 29 mars klockan 14, hos kassör Chris Allen,Färjestaden,

Närvarande: Jörgen Danielsson, Chris Allen, Alf-Arne Olsson, Martin Nilsson, Sigvard Matts, Fred Johansson, Daniel Edberg. Gäst: Ulf Petersson, KAF, Karlskrona Astronomiska Förening,

Föredragningslista:

§1. Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna – Utsågs sittande Jörgen Danielsson

§3. Dagordningen fastställes för mötet - Godkändes

§4. Val av sekreterare för mötet – Chris Allen

§5. Val av justerare av årsmötesprotokollet – Alf-Arne Olsson

§6. Årsmötets behöriga utlysande - Godkändes

§7. Verksamhetsberättelse för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening 2007 - Godkändes

§8. Revisionsberättelse för GAF 2007 - Godkändes

§9. Ansvarsfrihet för GAF:s styrelse under 2007 - Beviljades

§10. Val av ordförande för GAF 2008 - Jörgen Danielsson, Nybro, 1 år, omval

§11. Val av vice ordförande 2007 - Fred Johansson, Alvesta, 1 år, omval

§12. Val av kassör 2008 - Christopher Allen, Färjestaden, 1 år, omval

§13. Val av vice kassör 2008 - Sven Bernesson, Uppsala/Kalmar, 1 år, omval

§14. Val av sekreterare 2008 - Vakant

§15. Val av övriga styrelseledamöter: Claes Martinsson, Tokyo/Kalmar, 1 år, omval, Martin Nilsson, Färjestaden, 1 år, nyval.

§16. Val av suppleanter i styrelsen: Daniel Edberg, Växjö, 1 år, nyval, Staffan Johansson, Mönsterås, 1 år, omval

§17. Val av föreningsrevisor för 2008: Alf-Arne Olsson, Färjestaden, 1 år, ordinarie, omval, Sigvard Matts, Växjö, 1 år, suppleant, omval.

§18. Val av valberedning för 2008: Ordinarie Rose-Marie Johnsson, Broddaremåla, 1 år, nyval, suppleant, vakant. Styrelsen fick i uppdrag att hitta en kandidat.

§19. GAF:s firmatecknare under 2008 - Förslag ordföranden och kassören var för sig - Godkändes

§20. Kassören föredrog den ekonomiska redovisningen och utfallet för 2007. - Godkändes

§21. Kassören föredrog verksamhetsplan och budget för 2008 - Godkändes

§22. Medlemsavgiften för 2009. Årsmötet godkände styrelsens förslag på fortsatt avgift på 200 kronor för vuxna medlemmar i GAF och fortsatt gruppanslutning till SAAF vilket från 2009 kostar 100 kronor. 100 kronor blir alltså kvar till GAF.

Individuell årsavgift i GAF för ungdom fortsätter vara på 125 kronor per år inklusive 100 kronor till SAAF.

§23. Ordföranden rapporterade om kommande publika astronomiska aktiviteter. I sommar arrangerar GAF/SAAF åter en Sagittarius stjärnträff på södra Öland med Medborgarhuset i Grönhögen som utgångspunkt. Träffen arrangeras to till sö, 31 juli till 3 augusti med tjuvstart på "plattan" på sydöstra Öland kvällen den 30.7. I år sker mötet under perfekta förhållanden eftersom Månen inte stör. - Information

§24. Övriga frågor:

- Donation av Erik Johanssons mindre, nya observatorium till GAF inklusive hans 12 tum f/10-teleskop med tillbehör, som styrelsen tackat ja till, och börjat jobba med. Årsmötet beslöt att skicka teleskopet på service hos Astro Sweden-Meade Astro i Danmark så att elektriska åter fungerar som det ska. GAF har ju en del pengar avsatta för investeringar 2008, och någon observatorieflytt blir det inte i år. GAF köper också ett par tillbehör, en värmeavstötande plasthuv behövs eftersom instrumentet förvaras utomhus.

Tills vidare står observatoriet kvar på sin nuvarande plats eftersom GAF inte längre har en bra plats att flytta det till. Vi har fått klartecken från Eriks brorsdotter Anna. Vi får också använda hans gamla observatorium.

Information av ordföranden:

· Christopher Allen föreslog i fjol årsmötet namnbyte på föreningen eftersom vi inte längre har någon anknytning till Grönhögen. Det finns för tillfället tre olika namnförslag. Ordföranden fick vid styrelsemötet i november 2007 dock stöd för argumentet att tills vidare ändå inte ändra något eftersom namnet är så inarbetat. Chris är beredd att ta tillbaka sitt förslag. – Efter diskussion beslöt årsmötet att ha kvar det ursprungliga namnet på föreningen Grönhögens Astronomiska Förening eftersom det är så inarbetat och välkänt.

- GAF:s hemsida i nya kläder, som GAF Web tack vare en uppgradering som gjorts av Claes Martinsson, Tokyo-Kalmar. Hemsidan är mycket välbesökt visar statistiken. – På förslag av ordföranden beslöt årsmötet att skänka symboliska 100 kronor till CM som tack för arbetet med hemsidan. Pengar som täcker utlandsportot för tidskriften Telescopium.

- Kontakter med KAF, Karlskrona Astronomiska Förening är igång Information. Ulf Peterson berättade kort om KAF:s kontakter utåt, ofta söderut, men man är glada över de nya kontakterna norrut, samt det nyligen avslutade prova på-lånet av GAF:s Meade 10 tum Lightbridge-teleskop.

- Det internationella astronomiåret 2009. Vi ska förstås vara med och dra ut teleskop på trottoarerna och visa allmänheten Månen. Idéer? – Inget speciellt är planerat av GAF ännu men vi har ju rätt instrument för publika visningar. Ulf Pettersson, KAF berättade om planer hos KAF – de ska ut på gator och torg och visa folk instrument och astronomiska objekt - men också hos skåneföreningar. En resa med övernattning planeras till Ven för besök på Tycho Brahemuséet. Kanske något även för oss att följa med på. – Information och diskussion

- Teleskoputlåningen är fortfarande populär. Två nya instrument köptes under 2008. – Information av ordföranden

§25. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat
Ordförande, GAF, Jörgen Danielsson, Nybro den 4.4.2008:

Kassör Chris Allen, sekreterare vid GAF:s årsmöte, Färjestaden den 4.4.2008

Justeringsman: Alf-Arne Olsson, Färjestaden den 4.4.2008