Resetelesop projekt

Efter att många gånger ha suttit under fina stjärnhimlar på semestern och önskat att jag hade tillgång till min astrofotoutrustning bestämde jag mig till slut för att försöka sätta samman en portabel utrustning som jag lätt kunde ta med mig. I detta fall är portabilitet ett måste och allt måste också kunna gå att få med som handbagage på ett flygplan. Att checka in teleskopet är inget alternativ då jag sett resväskor, som inte ens stålmannen skulle kunnat öppna, förstöras av bagagehanterare och bagage-system på flygplatser. Kraven var relativt klara. Utrustningen fick inte väga mer än 8 kg och inte vara större än 45x30x20 cm förpackad i väska samt skulle gå att ta bra vidvinkelfotografier med.

Utrustningen som måste få plats i handbagaget

Min fru hade tidigare gett mig en Borg 77ED refraktor i födelsedagspresent och den var perfekt som fototeleskop efter-som den har ett brett synfält och är relativt kompakt i sin uppbyggnad. Kameran, en IR-modifierad Canon 450D, hade jag sedan tidigare och den ansluter jag via en Vixen flip-mirror som kopplas mellan teleskop och kamera. Detta arrangemang ger mig möjligheten att visuellt se objekten klarare. Sökaren i en DSLR-kamera är dessvärre inte så ljus vilket gör det svårt att se svagare objekt. Ett 25 mm okular i flip-mirror-adaptern är betydligt bättre att titta i och ger också exakt samma synfält som kameran har i primär fokus vilket gör det enkelt att centrera objekten.
Vad som också behövdes var ett stativ och en ekvatoriell motordrivning som är bra nog att kunna följa objektet i flera minuter. Stativet blev ett ”Slik 614 Carbon” vilket är litet och lätt och som motor drivning införskaffade jag en ”Takahashi TG-SP2”. Denna drivning är den enda enligt min mening som är portabel nog och med tillräcklig kvalitet för att kunna användas för astrofoto. Eftersom jag har för avsikt att ta exponeringar på upp emot en fyra till fem minuter så var det klart att jag skulle behöva autoguida teleskopet. Den relativt lilla diametern på det snäckhjul som används i drivningen bidrar här till korta ner det periodiska driftsfelet.

Deklinationsmotor moterad

Två problem återstod dock – det ena var avsaknaden av autoguidning och det andra en motor för deklinationsdrivningen. Jag hittade efter lite letande en mindre växellåda med en motor som passade på monteringens deklinationsaxel. Monteringen har tyvärr inte något gränssnitt för autoguidning, men tack vare en relativt enkel elektronik i den medföljande styrenheten – den hade två knappar för att antingen stanna drivningen eller köra den i 2x sidereal hastighet – var det enkelt att bygga ett kontrollgränssnitt som kunde kopplas till en PC. Detta består av en krets för USB till Serial gränssnitt (Silicon Image CP2103) som också har ett antal konfigurerbara In/Ut pinnar.

USB styrd guide kontrolenhet

 

Med enkla transistorförstärkare samt reläer kunde man relativt lätt styra RA-drivningen samt motorn för DEC-axeln. En annan amatörastrofotograf (Guy Webb) hade redan skrivit ett ASCOM-gränssnitt till USB-kretsen vilket gjorde att i princip alla tillgängliga mjukvaror kunde användas till att guida teleskopet. Som guideteleskop valde jag en Borg 50 vilken är kompakt uppbyggt och som tillsammans med en Meade LPI som guidekamera och en 2x Barlow ger tillräckligt bra upplösning för ändamålet. För att ytterligare hålla nere vikten använder jag inga motvikter utan balanserar istället huvudteleskopet med guideteleskopet via en U-profil i aluminium. Denna används också för att hålla fast guideteleskopet under transporter. Ett problem kvarstod dock och det var att Takahashi monteringen inte hade något bra sökarteleskop för att hitta polaxeln (behövs trots deklina-tionsguidning för att minimera guidnings-fel). Efter lite letande hittade jag dock en upplyst polsökare som en gång i tiden hade tillhört ett äldre Schmidt-Cassegrain teleskop. Genom att fästa det direkt på alumi-niumprofilen och sedan vrida teleskopet i rektascensionsled 180 grader kan jag hitta polaxeln och sedan få polstjärnan att följa den cirkel som finns upplyst i polsökarteleskopet. För att till sist kontrollera och styra allt behövs också en billig, portabel PC med bra energisparfunktioner. Jag hittade en bättre begagnad IBM/Lenovo X30 som är portabel med sina drygt 1 kg och har en parallellport samt ett par USB-portar. Mjukvaran jag använder för att gui-da teleskopet är GuideDog eller Guidemas-ter (båda bra och kompetenta program) och jag använder Meade LPI som guidekamera. För att exponera med Canon 300D-kameran använder jag DSLRFocus. Detta program använde jag tidigare också för att fokusera DSLR-kameran, men nyligen köpte jag en Canon 450D som har LiveView funktion. Det visade sig att fokusavstånden på min 300D respektive 450D är identiska tack vare det klarglas filter jag har i 300D-kameran så i och med detta kan jag använda 450D-kameran för att fokusera med och sedan, när det är dags för exponeringen, bara byta till 300D-huset. Detta sparar mycket tid!

Monteringen redo att ta bilder

När allt är uppe och snurrar är det dags att ta lite bilder. Jag gör det genom att först ställa in huvudteleskopet Borg 77ED mot det objekt som ska fotograferas. Eftersom ingen sökare finns på teleskopet använder jag en laserpekare, som bara genom att hållas mot monteringen, hjälper mig att se vart teleskopet pekar och sedan hittar jag lätt objektet via flipmirror lösningen. Efter det ställer jag in guideteleskopet mot en relativt stark stjärna nära meridianen. LPI-guidekameran är tyvärr inte så känslig, men fungerar bra på guidestjärnor med magnitud tre eller ljusare. Med autoguidningen påslagen kan jag i regel exponera upp emot fem till sex minuter innan det blir för mycket värmebrus i bilden från kameran. För att ”framkalla” bilderna använder jag sedan Deep Sky Stacker för justering och stackning samt Photoshop för förbättringsjobb. Nedan följer några bilder tagna med denna utrustning.
En viss förbättringspotential finns ju alltid. Att hitta guidestjärnor är inte heller alltid lätt på grund av synfältet som det lilla chippet i LPI-kameran ger. Det blir också rätt mycket kablar att hålla reda på så någon form av inbyggd USB-hub och kraftförsörjning och en mindre PC vore också en förbättring.
Detta får dock bli ett senare projekt.

Leave a Reply