itelescope_9_IMG_3141_small

Exponeringen väljs till 300 sekunder genom ett luminancefilter vid binning 1×1 och scriptet jobbar på.

Leave a Reply